Ny generation barkborrar går till angrepp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ung och gammal barkborre. Foto: Skogsstyrelsen.
En ny generation granbarkborrar har börjat svärma. Värme och torka i juni och juli gör att ytterligare angrepp av granbarkborren är att vänta i södra och mellersta Sverige.
Den nya generationen angriper såväl vindfällen, avverkade träd som stående skog
– Det är därför läge att söka efter nya angrepp, upparbeta och transportera bort dessa träd så snart som möjligt. Även om den nya generationen har börjat lämna träden för att svärma och vi kan förvänta oss nya angrepp, är det fortfarande viktigt att leta upp och åtgärda vårens skador. Ju tidigare desto bättre. Träd från vårens angrepp bör tas ut ur skogen med så mycket bark kvar som möjligt för att insekterna ska följa med stammarna ut och inte orsaka mer skada i redan hårt drabbade områden, säger Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Svärmningsövervakning görs av Skogsstyrelsen i samarbete med en rad aktörer inom skogsbruket. De bedömer att den ökade svärmningsaktiviteten är en blandning av både första och andra generationen granbarkborrar. Den märks mest i Götaland i områden som haft stora populationer av granbarkborre sedan 2018 och därför också mycket stora skador på stående skog.
En aktör som engagerar sig i kampen mot barkborrarna är Stora Enso.
– Flera åskoväder har under sommaren dragit fram i visa delar av landet med nya vindfällen som följd som nu lockar till sig granbarkborrar. Ett intensivt arbete pågår för att hitta och åtgärda alla skador och det är extra viktigt att du som skogsägare inventerar din skog kommande veckor, säger Marco Boudreau, områdeschef på Stora Enso.
Hur stora skadorna blir efter den här sommaren är för tidigt att säga. En preliminär bedömning kommer i september och en slutgiltig uppskattning senare i höst. 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons