Ny flisningsmetod minskar spill

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Jessica Gard Timmerfors forskar om flishuggning. Foto: Sören Back.
Ett nytt sätt att flisa ger ett bättre råvaruutnyttjande vid massatillverkning, enligt ett forskningsarbete.

Jessica Gard Timmerfors, doktorand vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet, har forskat om flishuggning. Syftet har varit att nyttja skogsråvaran mer effektivt.

Annons
Annons

Hon har använt sig av en nyutvecklad trumhugg i full skala vid försöket. Utfallet, alltså flisens längd, tjocklek och bredd, har jämförts med flis tillverkad med skivhuggsteknik som normalt används.

Det visade sig att trumhuggens flis till utseeende påminner om den som görs med dagens metoder. En positiv skillnad är dock att en större andel kan nyttjas till massaproduktion.

För att få bra massa behöver ungefär 85 procent av flisen vara så kallad acceptflis, det vill säga i rätt storlek. Det procentvärdet brukar uppnås först efter sållning. Men den nya trumhuggningsflisen har en andel på 85 procent acceptflis direkt efter huggning.

”En stark anledning till att jag började det här projektet är att jag vill bidra till att våra skogliga resurser används så effektivt som möjligt. Att upp till fem procent av en trästock blir till spån som inte är lämpligt för massaframställning tycker jag är ohållbart. Det gjorde mig glad när mina data började komma och visade att hypotesen stämde och att spånhalten hade halverats”, säger Jessica Gard Timmerfors i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Hon försvarar sin avhandling, som gjorts inom ramen för Företagsforskarskolan, online den 21 augusti. Trumhuggen som har använts vid fullskaleförsöket har utvecklats av Multi Channel Sweden AB.

 


 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • FSC: Vi välkomnar synpunkter och dialog

  Kategorier: SKOGENdebatt, FSC Sverige
  SKOGENdebatt. Lars M Johansson frågar om FSC Sverige har blivit en hemlig grupp för några få invalda. FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation som strävar efter dialog och öppenhet, och vi vill gärna få fler medlemmar och användare, skriver styrelserepresentanter i en replik.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons