Ny dom om nyckelbiotopsregistrering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper är ett beslut som kan överklagas, enligt en ny dom. I domen står också att registreringen saknar lagligt stöd.

Det är den andra domen på kort tid som gjort likande tolkningar.

Annons
Annons

Nu är det förvaltningsrätten i Malmö som anser att när Skogsstyrelsens bedömer och registrerar ett område som nyckelbiotop är det att anse som ärendehandläggning med ett beslut som är möjligt att överklaga. 

I domen står också att "registreringen är ett sådant ingrepp i den enskildes äganderätt att den kräver stöd i lag eller förordning. Tillräckligt sådant stöd finns inte och registreringen av tre nyckelbiotoper ska därför undanröjas”. 

Rätten konstaterar att oavsett det ursprungliga syftet med nyckelbiotopsregistreringar har konsekvenserna för skogsägaren förändrats. Detta beroende på att certifieringar inte godtar handel med virke från nyckelbiotoper.

Rätten skriver i domen att registreringen därmed påverkar skogsägarens situation på ett ”inte obetydligt sätt och att beslutet om registrering därför ska gå att överklaga”.

Rätten anser också att myndigheten inte har tillräckligt författningsstöd för registrering av nyckelbiotoper och att stöd i ett regeringsbeslut inte är tillräckligt.

 

"MYCKET TALAR FÖR ÖVERKLAGAN"

”Vi behöver nu läsa domen noggrant men mycket talar för att vi kommer att överklaga för att få klargörande i frågan från högre instans”, säger Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Detta är alltså den andra domen på kort tid som går i samma riktning. I mitten av februari kom en dom från förvaltningsrätten i Jönköping som sade att registreringen tillsammans med information till markägaren, är att se som ett beslut från myndigheten. Tidigare har flera av landets förvaltningsdomstolar kommit fram till att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper inte utgör överklagbara beslut.

Bakgrund om den senaste domen: Under 2019 registrerade Skogsstyrelsen två områden samt ett stort träd som nyckelbiotoper på en markägares fastighet.  Markägaren överklagade till förvaltningsrätten och ville att uppgifterna om registreringen av de tre nyckelbiotoperna skulle tas bort från Skogsstyrelsens register.

Skogsstyrelsen ansåg i sin tur att nyckelbiotopsregistreringen inte utgör ett överklagbart beslut.

Förvaltningsrätten i Malmö har nu prövat ärendet och bifaller överklagandet samt undanröjer de tre besluten om registrering av nyckelbiotop.

 

Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons