Nu utreds artskyddsförordningen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över den omdiskuterade artskyddsförordningen. Syftet är bland annat att stärka rättssäkerheten.

Utredningen ska värna äganderätten och stärka rättssäkerheten för markägare och företag. Det ska även säkerställas att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och nyttjanderätten i den utsträckning de har rätt till, enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Annons
Annons

Nuvarande artskydd har kritiserats för att inte i tillräcklig grad vara tillämpbart, effektivt och rättssäkert. Rättsfall om artskydd i skogsbruket har skapat osäkerhet, skriver man också.

Utredaren ska bland annat se över fridlysningsbestämmelserna och vilka rådighetsinskränkningar, alltså inskränkningar i nyttjandet av marken, som kan vara rimliga.

Man ska också ställning till om det bör införas en rätt till ersättning när pågående markanvändning avsevärt försvåras. Utredaren ska även se över de svenska bestämmelserna om handel med hotade arter samt utreda om det behövs ändringar i lagstiftningen för att bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet.

Som särskild utredare har Lars Tysklind utsetts. Han är oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för Liberalerna i Strömstads kommun. Han är också ledamot i Miljömålsberedningen och har tidigare varit riksdagsledamot 2002-2018 och ledamot i  miljö- och jordbruksutskottet.

Utredningen ska redovisas senast den 14 maj 2021.

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons