Nu träder nya FSC-regler i kraft

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FSC-standard
Nu har den nya FSC-standarden börjat gälla. Certifierade skogsägare har ett år på sig att ställa om sitt skogsbruk.
De nya reglerna började gälla den första oktober. Enligt FSC Sverige finns flera förändringar i den uppdaterade miljöcertifieringen. Exempelvis kan företag som använder sig av ledningssystem nu använda sig av dem i arbetet med skogsbruksstandarden. Vidare har skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn införlivats i standarden. Dessutom har utbildningskraven på dem som ska arbeta med naturvårdsbedömningar blivit tydligare.
FSC  Sverige kommer i oktober att hålla webbinarier där man kan lära sig mer om de nya reglerna.
 

I den nya standarden har hänsyn till miljö och sociala värden stärkts genom följande förändringar:  

Annons
Annons

 • Kravet på avsättningar för naturvårdsändamål (fem procent) har kompletterats med krav på att ytterligare fem procent ska skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden. Anpassat brukande kan innebära ytterligare avsättning, förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn. 
 • Riktlinjerna för samverkan med dem som nyttjar skogen för andra syften än skogsbruk har utvecklats och blivit tydligare. Samverkan ska ge underlag för anpassningar av skogsbruket i områden som är viktiga för friluftsliv, rekreation och annan lokal verksamhet.
 • En särskild samplaneringsprocess har tagits fram som ger renskötare ökad möjlighet att påverka de planerade skogsbruksåtgärderna. 
 • Ytterligare regler för att trygga arbetsmiljö och villkor för dem som arbetar i skogen har tillkommit och gäller inte bara för fast anställda utan också för säsongsarbetare och inhyrd arbetskraft. 
 • Tydligare krav på hänsyn till hotade arter och lövträd i alla delar av skogsbrukscykeln har införts.
 • Naturvärdesbedömningar ska göras inför vägutbyggnader och grövre gallring. 
 • Kraven för att motverka stora, kala avverkningsytor har vidareutvecklats.
Publicerad:
 • Forskningssatsning på barrblandskog

  Klimatförändringarna gör att det behövs ett större inslag av tall i granskogen. Det anser Södra som finansierar en doktorandtjänst om barrblandskogar tillsammans med SLU.
 • Annons
 • Brandberedskap stärks med fler helikoptrar

  Kategorier: skogsbränder, brandflyg, MSB
  Sedan i onsdags är fyra flygplan och tio helikoptrar i beredskap för att släcka bränder i Norrland som drabbats särskilt hårt. Nu ökar brandrisken även på annat håll och fler helikoptrar sätts i beredskap.
 • Så ska självverksamma jobba säkrare

  Skogsägarnas forskningsfond ger 1,3 miljoner till ett projekt som ska utveckla metoder och säkerhet för självverksamma skogsägare.
 • Annons
 • "Vi känner försmak av en grön supercykel"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Carl Olén
  Dryga tusenlappen per kubiken grantimmer kan bli det nya normala. Det finns tecken på det, skriver Carl Olén, Skogsfond Baltikum, i sin krönika.
 • Trävaror ger Södra ett jättelyft

  Södra visar ett urstarkt första halvår. Resultatet steg med en bra bit över 300 procent jämfört med samma period i fjol.
 • Annons