Nu svärmar granbarkborren

27 maj 2022 Vårvärmen har fått granbarkborren att börja svärma i större delen av landet. Det visar riklig fångst i övervakningsfällor.

Nu svärmar granbarkborren

Flera tusen insekter har fångats i fällorna som ingår i Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning.  Risken är stor för skador på skog i redan hårt drabbade områden.

– Med över tiotusen granbarkborrar i flera fällor kan vi konstatera att årets huvudsvärmning är i gång. Vi har också kunnat konstatera att stående skog redan börjat angripas, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Mest aktiva är  nu granbarkborrarna i södra Sverige men stora fångster har även gjorts så långt norrut som i Torpshammari Västernorrland. Störst är svärmningen i östra Götaland och Sveland med toppnoteringar i Örebro och Nykvarn. Där har fällorna fångat 23 000 respektive 17 000 granbarkborrar den senaste veckan.

Alla skogsägare som har granskog i de berörda områdena uppmanas nu att kontrollera sin skog minst var fjärde vecka fram till och med augusti.

Sedan den extremt torra sommaren 2018 har cirka 27 miljoner kubikmeter granskog dödats av granbarkborren. Skogsstyrelsens bedömning är att det kostat skogsägarna 12 miljarder i förlorat virkesvärde. Även i år väntas stora skador, särskilt om det blir en varm och torr sommar,  varnar parterna bakom svärmningsövervakningen.

– Det är viktigt att upptäcka de nya angreppen tidigt eftersom det är då du kan rädda det mesta av virkesvärdet och bromsa fortsatta angrepp i skogen. Ha extra koll på granar som står i hyggeskanter och där du eventuellt har haft angrepp tidigare år, eftersom risken för nya skador är störst där, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare hos Södra.

Skogsstyrelsens tabell län för län

Så syns angreppen

De tidiga angreppen av granbarkborre kan vara svåra att upptäcka eftersom granen fortfarande ser frisk ut på håll. Men om du går nära en angripen gran ser du oftast

  • Brunt borrmjöl runt trädets fot, i barkfickor och i spindelväv. Efter regn är det dock svårare att se borrmjölet eftersom det kan ha sköljts bort.

  • Små ingångshål i barken där granbarkborren borrat sig in.

  • Kåda som droppat på barken (granens sätt att försvara sig).

  • Gröna barr på marken runt granen (kommer oftast lite senare på sommaren)

Källa: Skogsstyrelsen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb