Nu sågar Fiskarheden även gran 

22 juli 2021 Granbarkborrar och pappersbruk som stänger. Det finns mycket som påverkar virkesmarknaden för Fiskarhedens sågverk i Dalarna. Ändå är det goda tider just nu – så goda att vd Magnus Larsson oroar sig för en nedgång. 

Nu sågar Fiskarheden även gran 

Efter en kylig vår har värmen kommit och med den också granbarkborrarnas svärmning, som i skrivande stund är som mest intensiv i Götaland och Svealand. Toppnoteringar har noterats i Uppsala, Örebro och Värmlands län, enligt Skogsstyrelsen. 

Redan förra året orsakade granbarkborren stora skador i Värmland, vilket ledde till en ökning i arealen skog som anmäldes för avverkning. Den anmälda arealen i juli 2020 var 35 procent högre än i juli 2019 och den högsta på tio år. 

Det här påverkar även sågverken. Fiskarhedens sågverk i Transtrand i Dalarna köper in virke i Värmland och när skogsägarna måste avverka på grund av barkborrar blir det ett överskott av granvirke. 

Fram till början av 2021 har familjeföretaget Fiskarheden endast sågat talltimmer. Sågverket har visserligen alltid köpt in både gran och furu, men sålt grantimret vidare till andra sågverk. Men med stora mängder gran på marknaden blev det svårt att hitta avsättning. 

– I stället för att dra ner produktionen valde vi att börja såga två trädslag, säger vd Magnus Larsson. 

Produktionen ökade i stället för att minska och i år satsar företaget på att öka ytterligare, till 370 000 kubikmeter sågad vara. Grantimret sågas och säljs i huvudsak till hyvlerier i Sverige, men huvuddelen av produktionen, drygt 80 procent, skickas på export. Viktiga marknader är Nordafrika och Mellanöstern, men också Europa och Skandinavien. 

Det har hänt en del inom industristrukturen i Dalarna under de senaste åren. Sågverksföretagen Bergkvist-Insjön och Siljan Group har gått samman, men det förändrar inte någonting för Fiskarheden. 

– Vi tittar inte så mycket på andra, utan koncentrerar oss på oss själva och vi sitter lugna i båten, säger Magnus Larsson. 

STÄNGNING AV BRUK PÅVERKAR

Stora Ensos beslut att stänga pappersbruket i Kvarnsveden kommer ändå att få konsekvenser, när stora volymer massaved måste hitta andra slutdestinationer. 

– Det kommer säkert att påverka, men hur mycket kan vi inte säga i dag, säger Magnus Larsson. 

När Fiskarheden köper in virke är det både timmer och massaved i volymerna. Massaveden säljs vidare till annan industri. Visserligen säljer Fiskarheden en del massaved till Kvarnsveden, men Magnus Larsson tror främst att det är de indirekta konsekvenserna som blir störst för företaget. 

– Många andra sågverk kör sin massaved till Kvarnsveden. Om deras volymer ska in där vi har avsättning för våra volymer i dag, då blir det trångt, säger Magnus Larsson. 

För några år sedan tog han över som vd efter sin pappa, Olle Larsson. Bröderna Mattias och Jonas Larsson jobbar också i företaget. 

Marknaden för trävaror är för närvarande väldigt bra. Visserligen är det granträvarorna som går till konstruktionsvirke som ger de högsta priserna, men även för furuträvaror är marknaden tillfredställande. 

Marknaden är så bra att Magnus Larsson har börjat oroa sig för att nedgången kan bli hård och brant.  

– Jag är rädd att vi är på väg mot en liknande krasch som 2008, säger Magnus Larsson. 

Om räntorna höjs i USA kommer börsen och konsumtionen att gå ned.  

– Blir det för dyrt att bygga stannar konsumtionen av. Vi kommer att såga sönder marknaden. Frågan är bara när, om det blir om tre, sex eller 24 månader, säger Magnus Larsson. 

BIRGITTA SENNERDAL

UR SKOGEN 6/2021

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Fredrik i en ny roll på Biometria
SkogsJobb