"Nu räcker det med död ved i skogen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
SKOGENdebatt. Här finns kvarlämnade högstubbar motsvarande 75 normaltimmerstockar per hektar. Nu räcker det med död ved,  skriver Björn Särnmark i en replik.


Fel tänk, Lennart Svensson. Att gömma sig bakom ord som biologiskt mångfald,, artskyddsförordningen med mera, är ju bara ett sätt att motivera ytterligare konstiga påfund inom svenskt skogsbruk. Högstubbar, kulturstubbar – vad kommer härnäst??

Annons
Annons

Stora delar av Götaland, och nu även Svealand, är nu förklarade riskzoner för stark spridning av granbarkborrar. Projektet STOPPA BORRARNA har startats med syfte att ha en gemensam syn på hur man bör samarbeta mellan olika intressenter i skogsbruket. Ett exempel är att volymen insektsfarlig ved per ha som får finnas sänkts från 5 m3 till 3 m3 /ha.

Här i Värmland har vi otaliga exempel på skapade högstubbar eller kulturstubbar som lämnats vid slutavverkning. Har själv sett upp till 120-130 stycken/ha. Med ganska enkel matematik kan man räkna ut att detta motsvarar cirka 75 stycken normaltimmerstockar och en volym av på cirka 16-18 m3f /ha.

Dessutom behöver inte bin dessa stubbar för överlevnad. Dom vill ha pollen och nektar på fuktiga, sandiga rismarker och kulturmarker. På grund av vinterns stormhärjningar har vi för närvarande hundratusentals kubikmeter med insektsfarlig ved ( vindfällen av gran) liggande i våra skogar.

Nu räcker det med död ved för ett bra tag framöver. Ett gigantiskt arbete ligger nu framför oss att tillvarata dessa vindfällen, men det kommer säkert att finnas tillräckligt med död ved kvar ändå.

PAUSA med omedelbar verkan att lämna högstubbar och kulturstubbar vilka gynnar både 6-tandad, 8-tandard granbarkborre samt även randiga vedborren.

BJÖRN SÄRNMARK

Pensionerad skogvaktare som var med på 70-80-talet, skogsbrukare och turistföretagare.

 

Läs också:

24/2 Högstubbar ökar inte risken för barkborre

20/2 Förbjud högstubbar av gran

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons