Nu påbörjas rekordbygge i trä

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.

Den har omnämnts som världens högsta träbyggnad.  I alla fall om man ser till antalet våningar som är 20. 

Annons
Annons

Nu har stommen börjat resas och det görs av Martinsons som har tillverkat densamma. Cirka 10 000 kubikmeter korslimmat trä och  2 200 kubikmeter limträ (se faktaruta) används i stommen. Det innebär en betydande åtgång på gran. För att producera limträ går det nämligen åt ungefär dubbla volymen sågtimmer, uppskattar Robert Andersson, projektledare på Martinsons.

– Vid vår tillverkning i Bygdsiljum i Skellefteå används gran från Västerbotten. Eftersom en stor del av limträet är 215 millimeter breda balkar är behovet av grov gran rätt stort, säger han och tillägger att bygget ställer krav på FSC-märkning.

Byggnaden beräknas stå klar under andra kvartalet år 2021. Ytterligare en betydande leverantör är träkoncernen Derome. De kommer att tillverka de översta våningarna som omfattar 205 hotellrum med ett gym på toppen.

Leveranserna handlar om prefabricerade volymer från husfabriken i Renholmen  strax utanför Skellefteå. 

Även invändigt kommer lokalproducerat trä att göra sig påmint. Hotellrummen får synligt  massivt trä i både väggar och tak, enligt Derome.

Den höga prefabriceringsgraden gör att montaget kan utföras mycket snabbare jämfört med att bygga på plats. Eftersom bygget görs i stadskärnan har tidsaspekten varit viktig.

FAKTA Limträ består av fingerskarvade lameller av trä som limmas ihop till balkar i önskad dimension. I förhållande till sin egen vikt har limträ högre bärförmåga än stål och betong. Korslimmat trä (eller KL-trä)  är massiva träskivor av hyvlat senvuxet virke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett tvärstyvt byggelement som är tåligt i förhållande till sin låga vikt. Källa: Martinsons.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

  Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
 • Annons
 • "Varför är det så tyst om intensivodling?"

  Kategorier: debatt, Altinget
  Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget
 • ”Absurt tillåta skövling av skogar med fridlysta arter"

   I dag är det förbjudet för en individ att plocka fridlysta arter samtidigt som samma skogar får skövlas. Dessutom besöker myndigheterna endast fem procent av skogarna före avverkning. Det är absurt, anser Miljöpartiet.
 • Annons
 • Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls

  Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

  FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.
 • Virkesstudion #18: ”Konkurrensutsätt virket”

  I det senaste avsnittet av Virkesstudion analyserar Carl Johan Moberg och Per Hedberg vilka effekter granbarkborren kommer att få på virkesmarknaden.
 • Annons