Nu minskar avverkningsanmälningarna

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Sänkta virkespriser har utannonserats den senaste tiden och det får effekter. I augusti 2012 minskade den totala anmälda avverkningsarealen med 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol rapporterar Skogsstyrelsen.

Vid en jämförelse mellan den senaste åttamånadersperioden (januari-augusti 2012) har anmäld avverkningsareal ökat med 1 procent jämfört med motsvarande period 2011, men i augusti 2012 märks en minskning.

Annons
Annons

I Sverige minskade anmäld avverkningsareal i 15 av 21 län i augusti 2012 jämfört med motsvarande månad 2011, medan det i 6 län redovisas ökade arealer.

Den största ökningen av arealer återfinns i Norrbottens län, medan den största minskningen redovisas i Jämtlands län.  Anmälda avverkningsarealer minskade i alla landdelar förutom Norra Norrland, rapporterar Skogsstyrelsen.

Publicerad:
Bild för Gunilla Lidén
Gunilla Lidén
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons