RAPPORTER.

Nu känner industrin av pandemin

9 december 2020 Nu börjar pandemins ekonomiska konsekvenser synas i resultaten för skogsindustrin.

Södras tidigare vinstmaskin Södra Cell visar ett negativt resultat för tredje kvartalet på grund av lägre priser på avsalumassa. I stället är det Södra Wood som står för plusresultatet. Rörelseresultatet för koncernen för tredje kvartalet blev 93 miljoner kronor (512 i fjol). 

Norra Skog och Mellanskog har ingen massaindustri, men känner ändå av krisen. Norra Skogs industrier gör en förlust på 17 miljoner under årets första åtta månader. En återhämtning på marknaden för trävaror har dock skett under sommaren. Föreningen som helhet redovisar en förlust på 33 miljoner kronor på grund av kostnader för sammanslagningen av Norrskog och Norra skogsägarna. 

Mellanskog känner av lägre industripriser i virkesaffären och redovisar ett resultat för årets första nio månader på 21 miljoner kronor före skatt. Finansnettot minskar kraftigt på grund av vårens turbulens på de finansiella marknaderna samt utebliven utdelning från Setra.

Setra, som Mellanskog är delägare i, redovisar en rörelseförlust på tre miljoner kronor för det tredje kvartalet. Bolaget konstaterar dock att marknadsläget har förbättrats under det tredje kvartalet, vilket ger Setra möjlighet att producera för fullt under hösten.

Stora Enso konstaterar i sin rapport att pandemin har störst effekt på pappersverksamheten medan områdena för förpackningsmaterial, träprodukter och skog går bra. Samma bild ger Billerud Korsnäs, Holmen och SCA.

Sveaskogs nettoomsättning och rörelseresultat minskade på grund av lägre priser på skogsråvara.

Enligt skogsindustribolagens delårsrapporter går det inte att göra en säker prognos för framtiden på grund av osäkerheten kring pandemin. 
Den enda som nämner råvarupriserna är Billerud Korsnäs som är en massavedsförbrukare. Bolaget förväntar sig att råvarukostnaderna minskar under kvartal fyra.

SKOGEN 11/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb