Nu kan mer rötved bli massaved

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
Timmerbil vid mätstation
Redan i dag finns rötved i massavedslasten, som här vid mätstationen i Värö i Halland, men Biometria tror att andelen kan komma att öka med de nya klassningarna prima och sekunda.
SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.

Virkesmätningen för massaved har blivit dyrare de senaste åren. Personalkostnaderna har ökat och inga rationaliseringar gjorts. Det har fått skogsindustrin att införa bildmätning på många platser i landet, inte minst i norr.

Annons
Annons

För att lättare hänga med i den tekniska utvecklingen slogs också de tre Virkesmätningsföreningarna och SDC samman till Biometria vid årsskiftet.
Den 1 augusti införs ännu en förändring, då massaveden börjar kvalitetsklassas i prima, sekunda och utskott. Det förenklar mätningen.
– Utgångspunkten har varit: Låt det bli enkelt, men håll koll på det som är allvarligt, säger Peter Eklund, vd för Biometria.

Peter Eklund och Lars BjörklundPeter Eklund (t v) och Lars Björklund, båda på Biometria.

Hela travens kvalitet kommer att bedömas som prima, sekunda eller utskott (vrak) och det är dessa volymer som anges på mätbeskedet till skogsägaren som sålt virke.
Det blir en ökad tolerans för fel som oftast har mindre be­tydelse för industrin, som röta och kvistar. Däremot accepteras inte övergrova stockar alls i massavedshögen. Anledningen är att dessa fastnar och orsakar produktionsstopp i bruken.

Resultaten från provmätningar visar att andelen prima re­spektive sekunda skiftar i ­olika delar av landet. Medan cirka 95 procent klassas som prima i norra Sverige är andelen bara 90 procent i södra Sverige.
– Södra Sverige har mer röta och mer övergrovt, säger Lars Björklund på Biometria.
Men andelen prima massaved kan komma att öka.
– Rimligen kommer den att öka när man sorterar enligt bestämmelserna för prima och sekunda, säger Peter Eklund.

Läs hela artikeln i SKOGEN 4/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för birgittasennerdal
Birgitta Sennerdal
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons
 • Proffskocken bjuder på plättar med drottningsylt och granskott. Foto: Ulla Sundin Beck

  Nyttjar du skogens skafferi?

  Eller hamnar de växter du skördar bara i virkesvältan? Fick du nog av bär- och svampplockning som barn? Eller är skogen ett självklart skafferi som ger dig viltkött, tillbehör och extra smaksättning? Svara på månadens fråga!
 • Virkesförrådet ökar långsammare

  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
 • Annons