Nu kan mer rötved bli massaved

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
Timmerbil vid mätstation
Redan i dag finns rötved i massavedslasten, som här vid mätstationen i Värö i Halland, men Biometria tror att andelen kan komma att öka med de nya klassningarna prima och sekunda.
SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.

Virkesmätningen för massaved har blivit dyrare de senaste åren. Personalkostnaderna har ökat och inga rationaliseringar gjorts. Det har fått skogsindustrin att införa bildmätning på många platser i landet, inte minst i norr.

Annons
Annons

För att lättare hänga med i den tekniska utvecklingen slogs också de tre Virkesmätningsföreningarna och SDC samman till Biometria vid årsskiftet.
Den 1 augusti införs ännu en förändring, då massaveden börjar kvalitetsklassas i prima, sekunda och utskott. Det förenklar mätningen.
– Utgångspunkten har varit: Låt det bli enkelt, men håll koll på det som är allvarligt, säger Peter Eklund, vd för Biometria.

Peter Eklund och Lars BjörklundPeter Eklund (t v) och Lars Björklund, båda på Biometria.

Hela travens kvalitet kommer att bedömas som prima, sekunda eller utskott (vrak) och det är dessa volymer som anges på mätbeskedet till skogsägaren som sålt virke.
Det blir en ökad tolerans för fel som oftast har mindre be­tydelse för industrin, som röta och kvistar. Däremot accepteras inte övergrova stockar alls i massavedshögen. Anledningen är att dessa fastnar och orsakar produktionsstopp i bruken.

Resultaten från provmätningar visar att andelen prima re­spektive sekunda skiftar i ­olika delar av landet. Medan cirka 95 procent klassas som prima i norra Sverige är andelen bara 90 procent i södra Sverige.
– Södra Sverige har mer röta och mer övergrovt, säger Lars Björklund på Biometria.
Men andelen prima massaved kan komma att öka.
– Rimligen kommer den att öka när man sorterar enligt bestämmelserna för prima och sekunda, säger Peter Eklund.

Läs hela artikeln i SKOGEN 4/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för birgittasennerdal
Birgitta Sennerdal
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons