Nu inleds licensjakt på lodjur

9 mars 2016 I måndags beslutade Naturvårdsverket att upphäva länsstyrelsens tidigare beslut om licensjakt på lodjur. Igår tog länsstyrelsen ett nytt licensjaktbeslut där nio lodjur får fällas.


Nu inleds licensjakt på lodjur

Det handlar om jakt på två djur i norra delen av kustlandet och sju djur i inlandet.

Jakten tillåts mellan 9 mars och 15 april. Antalet jaktområden har minskats från tre till två. I övrigt gäller samma villkor som i förra beslutet.

Den 15 februari beslutade länsstyrelsen om licensjakt efter lodjur. Beslutet överklagades av en förening, en Facebook-grupp och en privatperson. Naturvårdsverket, som är överklagningsinstans, stoppade jakten innan den kunde sättas igång som planerat den 1 mars. Den 7 mars upphävde Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut.

– Det är bara att inse att överklagningskulturen i den svenska rovdjursvärlden nu också har nått upp till oss i norra Sverige. Det är inte längre bara varg det gäller och det gör rovdjursförvaltningen onekligen mycket mer komplicerad och svårhanterad, säger Björn Jonsson, naturvårdschef på länsstyrelsen i Västerbotten, i ett pressmeddelande.

I sitt tolvsidiga upphävningsbeslut listar Naturvårdsverket en lång rad synpunkter. Myndigheten är inte generellt emot en licensjakt på lodjur, men vill se en bättre beskrivning av syftet och en bättre motivering för jakten.

– Vi har tagit till oss Naturvårdsverkets synpunkter som mest handlar om juridiska detaljer och vi har kompletterat vårt nya beslut där det behövdes, säger Michael Schneider, rovdjuransvarig vid länsstyrelsen.

Däremot har Naturvårdsverket och länsstyrelsen lite olika syn på hur många lodjur som just nu finns i Västerbotten. Medan länsstyrelsen tar mycket hänsyn till årets oväntat höga inventeringsresultat manar Naturvårdsverket till försiktighet, eftersom teoretiska beräkningar antyder att lodjurens tillväxttakt är mycket låg i norra Sverige.

Jakten ska kunna bedrivas effektivt och därför tillåts användning av motorfordon inom strikta ramar.

– Jaktlagstiftningen förbjuder jakt från motorfordon, men vi kan besluta om undantag i vissa fall. I lojaktbeslutet finns det strikta regler om hur man t.ex. får använda skoter, så det gäller att jägarna läser på vad som gäller innan de beger sig ut på jakt, säger Michael Schneider.

Naturvårdsverket har ändrat sina krav på registreringen av lodjursjägarna. Tidigare år behövde endast jaktledaren anmäla sig, men nu ska samtliga lodjursjägare göra detta.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb