SKOGENdebatt:

”Nu gäller det att tänka utanför fiberboxen”

7 december 2023 Efter några euforiskt lönsamma år: Går skogsbranschen nu in i en ovanligt tuff lågkonjunktur eller i ett större paradigmskifte?  Nippe Hylander tror på det senare och funderar i en debattartikel över hur vi kan tänka utanför fiberboxen.

”Nu gäller det att tänka utanför fiberboxen”
Illustration: Wikimedia Commons.

Detta är en sammandrag av en längre debatterande text. Läs den här

Framtiden är inte längre vad den brukade vara. Så har det blivit inom politiken och nu ser vi liknande tecken i skogsbranschen – att traditionella samband och helheter bryts upp, att vi får en fragmentering, dekonstruktion för att tala ”postmodernistiska”

Ty det är ingen vanlig konjunkturell baksmälla vi ser, skriver Nippe Hylander. Det är en pågående transformation av branschen som han kallar PostEUFORI (=EUropean FORestry Industry). 

En omvandling som förebådar ett paradigmskifte, anser han.

Skiftet frammanas av att skogen inte räcker till allt. Vi lever exempelvis inte upp till riksdagens mål Levande skogar. Samtidigt ställer EU:s gemensamt beslutade klimatpolitik krav på att vi ska lagra mer kol i skogen och klara den biologiska mångfalden.

”Det kan kräva inte bara ökade avsättningar utan även modifierade skogsbruksmetoder, förlängda omloppstider, återvätning av utdikade våtmarker med mera”, skriver han.

Men det är inte bara politiken, och som en följd av den, skogsskötseln som förändras. Det gäller även produktmarknaderna.

”Dessa har under fem-tio år dramatiskt förändrats. Den totala svenska massa- och pappersproduktionen har sjunkit – liksom förädlingsgraden”, hävdar han.

Nippe Hylander.

Nippe Hylander ser visserligen en del lovvärda innovativa utvecklingsspår, som stockskanning och  annan teknik på sågverken som ökar råvaruutbytet. Byggandet av flervåningshus med trästomme är ett annat gott exempel. Men det behövs mer utveckling av långlivade och mer högvärdiga material att använda, inte minst på fibersidan.

Här nämns bioraffinaderier som dock inte riktigt imponerar på honom

”Nya stora kemiska bioraff i all ära, det honnörsordet har vi lyft fram sedan 20 år! Men än så länge har mervärdena av nya produkter varit försvinnande små även om det nu finns mycket av FoU och innovativa piloter och projekt på gång. Men det tar tid och är i många fall styrmedelsberoende”, skriver han.

Nej, enligt honom gäller det att tänka utanför fiberboxen, alltså på mer än bara förpackningar. Textila nonwoven -material är ett exempel. Torrformning i stället för våtformning öppnar exempelvis för nya fibermaterial, biobaserade bindemedel  och nya funktionsegenskaper, skriver Nippe Hylander.

Om skribenten: tidigare senior rådgivare ÅF Pöyry, tidigare FoU- och miljöchef Assi Domän, tidigare adjungerad professor i skogsindustriella energiprocesser KTH.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb