Nu finns nya data om skogen

3 december 2019 Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.

Informationen  används till kartor som ger besked om trädhöjd,  virkesförråd, grundyta, medeldiameter och biomassa.

Skogsägare som har mark i området som redan skannats kan ta del av informationen  på Skogsstyrelsens ”Mina sidor”. 

– Tack vare att informationen om skogen är tillgänglig i bland annat Mina sidor kan fler skogsägare med stöd av underlaget enkelt få överblick, antingen hemma vid köksbordet eller via mobiltelefonen ute i skogen, och smidigt planera för till exempel gallring, röjning och avverkning. Vi är övertygade om att uppdaterade skogliga grunddata ger förutsättningar för en effektivare skogsproduktion och bättre miljöhänsyn, säger Liselott Nilsson, GIS-specialist vid Skogsstyrelsens enhet för geografisk information, i ett pressmeddelande.

Uppdaterad information finns om områden i Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Kronoberg, Kalmar, Halland, Blekinge och Skåne.

Den pågående laserskanningen beräknas ta fem-sex år och ska omfatta hela landets skogar. 

En liknande laserskanning med flygplan gjordes 2009 -2016. Eftersom skog och mark förändras behöver dock uppgifterna uppdateras.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb