Nu drar Södra en gräns

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Älgtjur i tallskog
Trots älgförvaltningarnas lokala arbete ökar viltbetet kraftigt i många områden. Foto: Kenneth Johansson/SKOGENbild
VILTBETE. Efter sex år med den nya älgförvaltningen går ut­vecklingen åt fel håll, anser Södra som har fått nog och ­sätter en tidsgräns. Senast 2021 måste den ha vänt.

Varför blir betesskadorna bara värre? Är det målen som är fel satta? Eller efterlevs de för dåligt?

Annons
Annons

Södra skogsägarna vill veta varför betesskadorna fortsätter att öka, trots den nya älgförvaltningsplanen som riksdagen beslutade om 2012. Enligt den ska en älgförvaltningsgrupp ansvara för ett visst älgskötselområde och varje grupp ska bestå av tre ledamöter från jägarkåren och lika många från skogsägarna. 

Grupperna ska bland annat föreslå kvoter för avskjutningar baserat på fodertillgång och skadenivåer. 

Göran ÖrlanderGöran Örlander ger älgförvaltningen två år att vända utvecklingen. Foto: Karin LepikkoOmfattningen av betesskadorna på ungskog ska alltså vägas in i bedömningen, men efter sex år med den nya älg­förvaltningen går utvecklingen i fel riktning, anser Södra. ­Skadorna på skog ligger ­dubbelt eller till och med  flerdubbelt över de nivåer som anses acceptabla.

– Det måste till en bättre uppföljning av viltförvaltningen. Är det avskjutningsmålen som inte nås? Eller är de avskjutningsmål som länsstyrelsen godkänner för lågt satta? Det här behöver vi få svar på, säger Göran Örlander som är skogsstrateg hos Södra.

Södras föreningsstämma har därför beslutat att sätta en ­tidsgräns: Senast 2021 ska minst hälften av de områden i Götaland som inventeras av Skogsstyrelsen ha en acceptabel skadenivå, det vill säga max fem procent per år. Annars är det dags att se över nuvarande modell.

– Vi lägger mycket arbete på viltförvaltning och har hittills trott på den rådande modellen. Men om det inte skett en förbättring i slutet av 2021 måste något förändras, säger Göran Örlander. 

SKOGEN 10/2018

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons