Nu drar Södra en gräns

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Älgtjur i tallskog
Trots älgförvaltningarnas lokala arbete ökar viltbetet kraftigt i många områden. Foto: Kenneth Johansson/SKOGENbild
VILTBETE. Efter sex år med den nya älgförvaltningen går ut­vecklingen åt fel håll, anser Södra som har fått nog och ­sätter en tidsgräns. Senast 2021 måste den ha vänt.

Varför blir betesskadorna bara värre? Är det målen som är fel satta? Eller efterlevs de för dåligt?

Annons
Annons

Södra skogsägarna vill veta varför betesskadorna fortsätter att öka, trots den nya älgförvaltningsplanen som riksdagen beslutade om 2012. Enligt den ska en älgförvaltningsgrupp ansvara för ett visst älgskötselområde och varje grupp ska bestå av tre ledamöter från jägarkåren och lika många från skogsägarna. 

Grupperna ska bland annat föreslå kvoter för avskjutningar baserat på fodertillgång och skadenivåer. 

Göran ÖrlanderGöran Örlander ger älgförvaltningen två år att vända utvecklingen. Foto: Karin LepikkoOmfattningen av betesskadorna på ungskog ska alltså vägas in i bedömningen, men efter sex år med den nya älg­förvaltningen går utvecklingen i fel riktning, anser Södra. ­Skadorna på skog ligger ­dubbelt eller till och med  flerdubbelt över de nivåer som anses acceptabla.

– Det måste till en bättre uppföljning av viltförvaltningen. Är det avskjutningsmålen som inte nås? Eller är de avskjutningsmål som länsstyrelsen godkänner för lågt satta? Det här behöver vi få svar på, säger Göran Örlander som är skogsstrateg hos Södra.

Södras föreningsstämma har därför beslutat att sätta en ­tidsgräns: Senast 2021 ska minst hälften av de områden i Götaland som inventeras av Skogsstyrelsen ha en acceptabel skadenivå, det vill säga max fem procent per år. Annars är det dags att se över nuvarande modell.

– Vi lägger mycket arbete på viltförvaltning och har hittills trott på den rådande modellen. Men om det inte skett en förbättring i slutet av 2021 måste något förändras, säger Göran Örlander. 

SKOGEN 10/2018

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons