Nu drar Södra en gräns

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Älgtjur i tallskog
Trots älgförvaltningarnas lokala arbete ökar viltbetet kraftigt i många områden. Foto: Kenneth Johansson/SKOGENbild
VILTBETE. Efter sex år med den nya älgförvaltningen går ut­vecklingen åt fel håll, anser Södra som har fått nog och ­sätter en tidsgräns. Senast 2021 måste den ha vänt.

Varför blir betesskadorna bara värre? Är det målen som är fel satta? Eller efterlevs de för dåligt?

Annons
Annons

Södra skogsägarna vill veta varför betesskadorna fortsätter att öka, trots den nya älgförvaltningsplanen som riksdagen beslutade om 2012. Enligt den ska en älgförvaltningsgrupp ansvara för ett visst älgskötselområde och varje grupp ska bestå av tre ledamöter från jägarkåren och lika många från skogsägarna. 

Grupperna ska bland annat föreslå kvoter för avskjutningar baserat på fodertillgång och skadenivåer. 

Göran ÖrlanderGöran Örlander ger älgförvaltningen två år att vända utvecklingen. Foto: Karin LepikkoOmfattningen av betesskadorna på ungskog ska alltså vägas in i bedömningen, men efter sex år med den nya älg­förvaltningen går utvecklingen i fel riktning, anser Södra. ­Skadorna på skog ligger ­dubbelt eller till och med  flerdubbelt över de nivåer som anses acceptabla.

– Det måste till en bättre uppföljning av viltförvaltningen. Är det avskjutningsmålen som inte nås? Eller är de avskjutningsmål som länsstyrelsen godkänner för lågt satta? Det här behöver vi få svar på, säger Göran Örlander som är skogsstrateg hos Södra.

Södras föreningsstämma har därför beslutat att sätta en ­tidsgräns: Senast 2021 ska minst hälften av de områden i Götaland som inventeras av Skogsstyrelsen ha en acceptabel skadenivå, det vill säga max fem procent per år. Annars är det dags att se över nuvarande modell.

– Vi lägger mycket arbete på viltförvaltning och har hittills trott på den rådande modellen. Men om det inte skett en förbättring i slutet av 2021 måste något förändras, säger Göran Örlander. 

SKOGEN 10/2018

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Vi kan lära av inventeringar från förr”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. När Per Hultengård städar lådor hittar han en högaktuell broschyr om nyckelbiotoper – från 1993. Allting går igen, konstaterar han. Men det finns den del vi kan lära från förr.
 • Annons
 • SKOGEN

  Nu utvecklas fjärrstyrda skotare

  Nu satsas 20 miljoner på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. På sikt ska de kunna fjärrstyras från kontoret.
 • David Hopkins

  Brittisk bransch brydd över Brexit

  EUROPA För två år sedan ansåg de flesta att ett brittiskt utträde ur EU utan något avtal med unionen vore galenskap, men med sex månader kvar ser det ut att kunna hända, befarar David Hopkins, chef för den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation (TTF).
 • Annons
 • Auktion gav rekordbidrag till cancerforskning

  Olofsfors fortsätter att auktionera ut ett rosa skogsmaskinband till förmån för forskning om bröstcancer. Årets auktion gav 155 000 kronor
 • Tomas Sundström

  Sommarens bränder skapade rusning

  NEDRINGD. När sommarens skogsbränder rasade ringde hundratals skogsägare till Dalarnas försäkringsbolag och ville försäkra sin skog, men många av dem fick ställa sig på väntelista. 
 • Annons