Norrskog lägger ned sågverk

25 september 2019 Norrskog lägger ned Östavall sågverk i Ånge kommun. 80 anställda berörs.

Norrskog lägger ned sågverk

Beskedet kom strax efter att planerna på en sammanslagning med Norra offentliggjorts. Nedläggningen berör även personal hos entreprenadföretag som är verksamma vid sågen, enligt ett pressmeddelande.

”Norrskog har haft svag lönsamhet under en tid, framförallt beroende på att vi haft en obalans mellan råvartillgång och sågkapacitet. Utifrån råvarusituationen finns det inte utrymme för att framåt investera i två sågverk eftersom den tekniska utvecklingen innebär att nya sågverksmaskiner blir mer och mer effektiva. För att den nya föreningen skall kunna fokusera på att bygga för framtiden offentliggör vi därför detta redan nu, även om en nedläggning inte är planerad att ske förrän tidigast sommaren 2020”,  kommenterar Norrskogs styrelseordförande Stig Högberg.

SATSAR PÅ HISSMOFORS

Man väljer istället att investera på sågen i Hissmofors. En orsak är att där finns hyvleri och impreneringsanläggning i anslutning till sågverket. 

”Våra medlemmars timmer passar väldigt bra för vidareförädling. Hissmofors är redan idag ett starkt kombinat med sågverk och hyvleri, genom att kraftsamla där ökar vi förutsättningarna för att ännu bättre än idag ta vara på värdet i medlemmarnas sågtimmer, säger Norrskogs vd Olov Söderström. 

Som ytterligare orsak uppges att man får en bättre råvarubas tack vare större avverkningspotential i inlandet.

Styrelseordförande Stig Högberg betonar att fokus just nu ligger på att hjälpa dem som berörs av nedläggningen av Östavallsågen.

”Vi kommer tillsammans med till exempel Ånge kommun, arbetsförmedlingen och andra delar i näringslivet att arbeta för att den kompetens, initiativförmåga och arbetsvilja som våra medarbetare har, tas tillvara på bästa möjliga sätt”, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb