Norrbotten värst drabbat av törskate

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild av törskateangrepp. Mats Bildström, SKOGENbild.
Vid inventering av törskate i tallungskog visade sig 88 procent av undersökta bestånd i Norrbotten ha förekomst av skadesvampen.
Det är en omfattande inventering som görs i tallungskog i åldersspannet tio till trettio år i fyra av Sveriges nordliga län.  Projektet genomförs av Skogforsk i samarbete med en rad bolag.

 

Annons
Annons

Årets inventering visar utbredd förekomst i Norrbottens och Västerbottens län, törskate återfinns i 88 procent respektive 68 procent av inventerade bestånd. 
I Jämtland och Västernorrland är motsvarande siffra 35 procent, enligt en artikel från Skogforsk.
På beståndsnivå råder stor variation i skadefrekvens mellan länen. Men Norrbotten hamnar i topp även här med i medeltal nio procent av tallarna angripna i bestånd med törskateförekomst. Där finns även exempel på bestånd där upp till 50 procent av tallarna är angripna.
I övriga län ligger skadefrekvensen på en eller några procent i inventerade bestånd. Men allvarliga angrepp av törskate har identifierats även i Jämtlands och Västerbottens län i områden som inte ingick i denna inventering.
 
INTE SYNLIGT ALLA ÅR
Skogforsk påpekar också att törskate inte ger synliga symptom alla år, och att det är svårt att med fullständig säkerhet fastställa att just törskate är skadeorsak.
 "Om man slår samman observationer av törskate och angrepp som kan misstänkas vara törskate, beräknas cirka tio procent av tallarna i Norrbottens och Västernorrlands län i drabbade bestånd tillhöra denna kategori. I Jämtland är motsvarande siffra 1,5 procent”, skriver Skogforsk.
Inventeringarna ska pågå till hösten 2022 och då görs en analys av eventuella kopplingar mellan törskateförekomst och skötselhistorik samt egenskaper hos bestånd och ståndort. Målet är att hitta vägar både för att minska risken för törskate vid etablering av nya bestånd samt genom skötsel minska utbredningen i redan drabbade bestånd.
 
I törskateprojektet ingår Skogforsk, Holmen skog, Norra skog, SCA och Sveaskog. Projektet görs med stöd av EU:s landsbygdsprogram.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Norra Skog höjer massavedspriser

  Kategorier: virkesmarknad
  Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.
 • Annons
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Annons
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Annons