Norra Skogsägarna satsar stort

29 maj 2007 Enligt en nyligen beslutad industristrategi kommer Norra Skogsägarna under de närmaste åren att investera upp till 400 miljoner kronor i sina träindustrier. Syftet är att skapa förutsättningar för en ännu mer högeffektiv och konkurrenskraftig industri, skriver föreningen på sin hemsida

— Detta är vår största satsning någonsin. Efter en grundlig analys har styrelsen fattat ett ekonomiskt rambeslut som innebär att vi under de närmaste åren räknar med att investera mellan 250 och 400 miljoner kronor, säger styrelsens ordförande Tomas Mörtsell

Norra Skogsägarnas industrier har de senaste åren varit en av de främsta anledningarna till föreningens starka ekonomi. Detta har i sin tur skapat möjligheter för Norra Skogsägarna att vara en prisbildande aktör på virkesmarknaden. För att behålla denna goda lönsamhet och samtidigt långsiktigt säkra en hög timmerprisnivå till medlemmarna ska nu industrienheterna vidareutvecklas.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb