Norra Skogsägarna nöjda med 2019

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Norra Skogsägarna
Genrebild. Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Norra Skogsägarnas resultat för 2019 landade på 110 miljoner kronor före skatt. Det är en sänkning med 17 miljoner jämfört med året innan. ”Ett gott resultat med tanke på på världsmarknaden”, anser föreningen.

En utdelning på drygt 30 miljoner kronor av vinsten föreslås till föreningen Norra Skogsägarnas nuvarande medlemmar. Utdelningen görs som fem procents ränta på insatt kapital samt insatsemission om 14 procent.

Annons
Annons

En  sjunkande världsmarknad för skogsprodukter har till stor del kunnat uppvägas genom en breddad skogsaffär samt ökad produktivitet i sågverken, enligt ett pressmeddelande från Norra Skogsägarna.

Volymen i den skogliga verksamheten ökade med fem procent till 2 189 000 kubikmeter rundvirke och sågverken ökade sin volym med 15 procent till 519 300 kubikmeter sågad vara.

”Styrelsens långsiktiga strategi har gett ett bra mothåll mot en sämre skogskonjunktur. Nya medlemserbjudanden har mottagits mycket positivt av våra medlemmar och investeringarna i sågverken har varit lyckade. Vi kan därigenom uppvisa en god lönsamhet även för 2019 trots att världsmarknaden för produkter från skogen klart försämrades under året”, säger vd Pär Lärkeryd.

I vår fusioneras Norra Skogsägarna med skogsägarföreningen Norrskog.

”Efterfrågan på klimatsmarta produkter gör att skogsbolagen satsar stort på sina industrier samtidigt som de för sin egen lönsamhet önskar en utveckling där råvaran blir billigare. Genom fusionen står skogsägarrörelsen i Norrland rustad för den utvecklingen. Den nya skogsägarföreningen Norra Skog blir en stor och stark aktör som kommer att vara med och sätta spelreglerna på virkesmarknaden”, enligt Pär Lärkeryd.

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons