Norra Skog säljer skog och köper industri

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foro: Andreas Barth, SKOGENbild (genrebild).
Det har varit händelserika dagar för Norra Skog som sålt ett stort skogsinnehav och köpt in sig i ett massabruk.
Veckan inleddes med att Norra Skog meddelade att de sålt 40 000 hektar skog i länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Enligt skogsägarföreningens styrelse ska fokus nu helt vara på medlemmars och andra uppdragsgivares skogar och inte på fastigheter ägda direkt av föreningen.
Köpare är Silvestica Green Forest AB, en skogfond som grundades för några år sedan av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK Forest
”Vi ser Silvestica som en mycket lämplig köpare av skogen mot bakgrund av att bolaget har en långsiktighet i sitt skogsägande samt att Silvestica delar vår syn på att brukad skog ger bästa klimatnyttan på lång sikt”, sa Norra Skogs ordförande Torgny Hardselius i ett pressmeddelande.
Genom affären frigörs kapital till framtida satsningar som kan vara till större nytta för våra medlemmar än att föreningen äger egen skog, påpekade vd Pär Lärkeryd.
”Produkter från skogen får allt större betydelse om vi ska klara våra samhällsutmaningar. Samtidigt måste det finnas kapital för satsningar på förädling av skogsråvaran så att världen får tillgång till nya material och biobränsle. I denna omställning måste vi som skogsägarförening I denna omställning måste vi som skogsägarförening hålla oss framme så att våra medlemmar får del i de värden som dessa nya produkter kommer att skapa”.
 
KÖPT IN SIG I MASSABRUK
Bara några dagar senare meddelade Norra Skog att de köpt 30 procent i Metsä Boards Husums massafabrik. Den ägs av Metsä Group som i sin tur ägs av skogsägarföreningen Metsäliitto med 100 000 medlemmar i Fjnland.
"Genom den här investeringen blir vi en stark spelare inom både sågverksindustri och massaindustri i norra Sverige", kommenterar  Torgny Hardselius. 
Det planeras stora investeringar vid bruket.
”Det första investeringssteget är att byta ut hjärtat i bruket, den så kallade sodapannan med turbingenerator. Det är den del av bruket som återvinner vedrester och kemikalierna från massakoket samt genererar energin till hela bruket”, enligt Norra Skog.

 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Norra Skog höjer massavedspriser

  Kategorier: virkesmarknad
  Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.
 • Annons
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Annons
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Annons