JÄMSTÄLLDHET.

”Norra skog missar en chans”

1 april 2020 Omstruktureringar ger chans till förnyelse, inte minst när det gäller jämställdhet. Den chansen har de samgående skogsägarföreningarna i norr missat, anser Anna Schönström på Nyks.

Mångfald ger framgång. En studie där 1 000 företag i tolv länder deltog visade att de 25 procent av företagen som är bäst på mångfald i ledningen har 21 procents större chans att nå högre vinst än förväntat. 
De 25 procent som är sämst på mångfald löper däremot 29 procents högre risk att få sämre vinst än förväntat. 

Det var ett av exemplen som togs upp på en konferens om jämställdhet som nyligen arrangerades av Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen, Nyks.
Där konstaterades att jämställdhetsfrågor har fått ett lyft i skogssektorn, men en stor besvikelse framträdde också. Nyks har haft stora förhoppningar på omorganisationer inom branschen, inte minst när Norrskog och Norra skogsägarna fusioneras. När den nya ledningen presenterades fanns det en hel del kvinnor, men knappast på det som brukar betraktas som maktpositioner som vd och skogschefer.

Kajsa Schedwin och Maria HellbjörnÄr målgruppen kvinnliga skogsägare? Fundera på hur skogsägare tänker, inte hur kvinnor tänker, tipsar kommunikatörerna Kajsa Schedwin (t v) och Maria Hellbjörn. Då börjar hjärnan tänka större.

Enligt den nya föreningen ­Norra skogs ordförande Torgny Hardselius jobbar man mycket med värdegrunder som jämställdhet, men att den nya ledningen ser ut som den gör har att göra med ”den jätte­utmaning det innebär att förena två företagskulturer.” 
– Under en omställningsfas är det viktigt att känna sig trygg och inte riktigt rätt tillfälle att börja nyrekrytera, sa Torgny Hardselius.

Anna SchönströmMänniskor som är drivande inom jämställdhet är ofta även drivande inom andra områden, sa Anna Schönström.Här fanns en förlorad chans att förändra saker, tycker Nyks ordförande Anna Schönström.
– Norra skog och inte bara dem borde våga plocka in åtminstone någon i ledningsgruppen utan 20 års erfarenhet. Tänk vad nyskapande det hade varit med en 29-åring. Och tänk på att människor som är drivande inom jämställdhet ofta även är drivande inom andra områden, sa Anna Schönström.
Hon oroas också av att lednings­personer ofta stannar på sina positioner länge.
– Jag är rädd å skogssektorns vägnar. Hur ska det gå när kvinnor lämnar branschen och inte heller söker sig till den?

Kristina Johansson och Maria Johansson från Luleå tekniska universitet berättade om en enkät från 2011 till några hundra kvinnor med skogliga jobb, där det framgick att det också finns något positivt med att som kvinna i skogsbranschen ”bli väldigt synlig”. 
Samtidigt tyckte kvinnorna att de ofta måste bevisa sin skog­liga kompetens, medan den togs för given hos män. Kunskapstester förekom, både av markägare och kollegor.

SKOGEN 3/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb