Norra Skog befarar sämre tider

8 september 2023 Norra Skogs resultat för första halvåret är en halv miljard lägre än i fjol och föreningen tror att läget kan försämras ytterligare under resten av året.

Norra Skog befarar sämre tider
Norra Skog känner av en vikande internationell marknad för trävaror. Foto: Norra Skog.

Efter några rekordår för skogsägarföreningarna tyder halvårsresultatet för Norra Skog på att bistrare tider väntare. Resultatet före skatt är nästan 560 miljoner lägre efter första halvåret i år än i fjol och föreningen ser med pessimism på den närmaste framtiden: ”Marknadsläget har under året löpande försämrats och botten är troligen inne nådd, varför bedömningen är att resultatet för andra halvåret sannolikt blir sämre än första halvåret”, skriver man i ett pressmeddelande.

Skälet är enligt Norra Skog den svaga internationella marknaden för trävaror som efter flera goda år har vikit nedåt. Det i sin tur kopplas till konjunkturavmattning, inflation och stigande räntor som skapar lägre investeringsvilja, skriver Norra Skog.

De för närvarande höga virkespriserna talar dock för fortsatt god utdelning för medlemmar som har sålt virke, meddelar föreningen.

– Jag ser till och med utrymme för att styrelsen kan föreslå föreningsstämman att höja efterlikviden för årets virkesleveranser ett ytterligare steg, säger ordförande Stig Högberg i pressmeddelandet.

Förklaringen är att vinstdelningen baseras på föreningens långsiktiga resultat i stället för enskilda år. ”Föreningens stabila finanser säkerställer att vinstdelning kan ske oavsett konjunkturläge”, skriver Norra Skog

För Mellanskog ser det lite ljusare ut med ett halvårsresultat på 347 miljoner kronor, nästan precis samma som i fjol. Rörelseresultatet var till och med något högre i år, 110 mot 74 miljoner kronor. 

Dock kan man notera att 236 miljoner kronor av resultatet på 347 miljoner är utdelning från föreningens ägande i Setra och kommer från industrikoncernens fjolårsvinst.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb