Norra Skog anmäler myndigheter

4 november 2021 Skogsägarföreningen Norra Skog har anmält Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet till Justitiekanslern. 

Norra Skog anmäler myndigheter

Bakgrunden är myndigheternas agerande i domstolsprocesserna gällande ersättningsrätt för markägare som nekats tillstånd till avverkning av fjällnära skog, uppger Norra Skog i ett pressmeddelande.

I stället för att skydda höga naturvärden genom reservatsbildning började Skogsstyrelsen under 2015 att systematiskt avslå ansökningar om avverkningstillstånd, skriver föreningen.

”Därefter började myndigheten, helt i enlighet med lagstiftarens intentioner, att utreda och föreslå ersättning för intrång som meddelades berörda fastighetsägare. Men innan fastighetsägarna fick tillfälle att acceptera dessa ersättningserbjudanden stoppade Skogsstyrelsen all utbetalning av intrångsersättning i fjällnära skog”.

Skogsägarföreningen anser att Skogsstyrelsen medvetet valt att inte följa gällande lagstiftning. I stället har de hänvisat enskilda skogsägare att stämma staten i mark- och miljödomstolen. Även Kammarkollegiet menar de är medansvariga genom att de företrätt staten i domstol.

 ”Vi begär att JK ska granska myndigheternas agerande och klargöra om detta är förenligt med grundläggande krav på rättssäkerhet. När myndigheter agerar osakligt och inte följer gällande lagstiftning, utan i stället prövar varje upptänkligt kryphål med avsikt att undkomma ersättningsskyldighet, då reser sig nackhåren”, säger Norra Skogs styrelseordförande Torgny Hardselius.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb