Norra Skog anmäler myndigheter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Norra Skog.
Skogsägarföreningen Norra Skog har anmält Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet till Justitiekanslern. 
Bakgrunden är myndigheternas agerande i domstolsprocesserna gällande ersättningsrätt för markägare som nekats tillstånd till avverkning av fjällnära skog, uppger Norra Skog i ett pressmeddelande.
I stället för att skydda höga naturvärden genom reservatsbildning började Skogsstyrelsen under 2015 att systematiskt avslå ansökningar om avverkningstillstånd, skriver föreningen.
”Därefter började myndigheten, helt i enlighet med lagstiftarens intentioner, att utreda och föreslå ersättning för intrång som meddelades berörda fastighetsägare. Men innan fastighetsägarna fick tillfälle att acceptera dessa ersättningserbjudanden stoppade Skogsstyrelsen all utbetalning av intrångsersättning i fjällnära skog”.
Skogsägarföreningen anser att Skogsstyrelsen medvetet valt att inte följa gällande lagstiftning. I stället har de hänvisat enskilda skogsägare att stämma staten i mark- och miljödomstolen. Även Kammarkollegiet menar de är medansvariga genom att de företrätt staten i domstol.
 ”Vi begär att JK ska granska myndigheternas agerande och klargöra om detta är förenligt med grundläggande krav på rättssäkerhet. När myndigheter agerar osakligt och inte följer gällande lagstiftning, utan i stället prövar varje upptänkligt kryphål med avsikt att undkomma ersättningsskyldighet, då reser sig nackhåren”, säger Norra Skogs styrelseordförande Torgny Hardselius.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons