Norra Skog anmäler myndigheter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Norra Skog.
Skogsägarföreningen Norra Skog har anmält Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet till Justitiekanslern. 
Bakgrunden är myndigheternas agerande i domstolsprocesserna gällande ersättningsrätt för markägare som nekats tillstånd till avverkning av fjällnära skog, uppger Norra Skog i ett pressmeddelande.
I stället för att skydda höga naturvärden genom reservatsbildning började Skogsstyrelsen under 2015 att systematiskt avslå ansökningar om avverkningstillstånd, skriver föreningen.
”Därefter började myndigheten, helt i enlighet med lagstiftarens intentioner, att utreda och föreslå ersättning för intrång som meddelades berörda fastighetsägare. Men innan fastighetsägarna fick tillfälle att acceptera dessa ersättningserbjudanden stoppade Skogsstyrelsen all utbetalning av intrångsersättning i fjällnära skog”.
Skogsägarföreningen anser att Skogsstyrelsen medvetet valt att inte följa gällande lagstiftning. I stället har de hänvisat enskilda skogsägare att stämma staten i mark- och miljödomstolen. Även Kammarkollegiet menar de är medansvariga genom att de företrätt staten i domstol.
 ”Vi begär att JK ska granska myndigheternas agerande och klargöra om detta är förenligt med grundläggande krav på rättssäkerhet. När myndigheter agerar osakligt och inte följer gällande lagstiftning, utan i stället prövar varje upptänkligt kryphål med avsikt att undkomma ersättningsskyldighet, då reser sig nackhåren”, säger Norra Skogs styrelseordförande Torgny Hardselius.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Sådd ger mer kvalitetstimmer"

  Det är konstigt att sådd och självsådd står för så liten del av föryngringen, tycker Per Jonasson, skogsägare och skogspoddare, när han intervjuas i Sista ordet.
 • Annons
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Annons
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Annons