Norra och Norrskog går samman

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mikael Lundgren.
Två nordliga skogsägarföreningar blir en. Norra och Norrskog har beslutat att gå samman.

Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening, skriver föreningarna  i ett gemensamt pressmeddelande.

Annons
Annons

Tillsammans har de 28 000 medlemmar. Medlemsmarkerna finns i de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen. 

” Norra och Norrskog är två finansiellt starka föreningar. Tillsammans blir vi en enormt kraftfull aktör med en konkurrenskraftig industristruktur och förmåga att leda resurskrävande utveckling av skogliga tjänster”, säger Maria Broman, vice ordförande i Norra.

Stig Högberg, ordförande i Norrskog, konstaterar att de under de senaste åren sett hur de privata skogsägarnas handlingsutrymme minskat:

"Både på virkesmarknaden och på grund av beslutsfattare som vill nyttja enskilda människors skog till annat än skogsbruk. Idag är en enad och stark skogsägarrörelse viktigare än någonsin. Som förening måste vi slå vakt om medlemmarnas intressen", säger han.

Torgny Hardselius, ordförande i Norra, poängterar att som stor skogsägarförening har man bättre förutsättningar att lyckas med viktiga uppdrag. Det gäller exempelvis  att skapa klimatnytta, möta konkurrens och att arbeta för att både kvinnor och män ska ha samma makt över sitt skogägande. 

Beslutet att gå samman togs i augusti. Just nu pågår arbetet med sammanslagningen för fullt.

Nästa steg blir att medlemmarnas representanter, vid var sin extrastämma i början av februari, får ta ställning till hur den nya föreningen ska se ut, enligt pressmeddelandet.

Fakta om nya föreningen:
Yta > halva Sverige- från Sundsvall och uppåt 
Medlemsantal > 28 000 
Virkesfångst > 3 miljoner m3fub 
Omsättning > 4 miljarder kronor
 
Källa: Norra, Norrskog
 
 
 

 

 

 

Publicerad:
 • Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

  Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.
 • Annons
 • Tjejer på skogskollo

  Många kollotjejer redan frälsta

  REKRYTERING. Unga kvinnor som deltar på Skogskollo för tjejer har redan en tydlig relation till skog, skogsbruk och skogen som arbetsplats. Det visar ett examensarbete vid SLU utfört av Sofie Dahlén Sjöbergh.
 • ”Barkborrens framfart inte reservatens fel”

  DEBATT. Det är olyckligt att barkborrens framfart skylls på naturreservaten. 97 procent av skogen där barkborrarna trivs ligger utanför reservaten, skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

  Hur lockar vi unga till branschen? Det är frågan som Virkesstudion diskuterar i sitt senaste avsnitt. 
 • ”Vi tar avstånd från sexistisk marknadsföring”

  Kategorier: jämställdhet, sexism
  DEBATT. Svensk skogsnäring tar starkt avstånd från marknadsföring av skogsmaskiner med lättklädda kvinnor, skriver flera chefer i ett gemensamt uttalande.
 • Annons