Norra och Norrskog går samman

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mikael Lundgren.
Två nordliga skogsägarföreningar blir en. Norra och Norrskog har beslutat att gå samman.

Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening, skriver föreningarna  i ett gemensamt pressmeddelande.

Annons
Annons

Tillsammans har de 28 000 medlemmar. Medlemsmarkerna finns i de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen. 

” Norra och Norrskog är två finansiellt starka föreningar. Tillsammans blir vi en enormt kraftfull aktör med en konkurrenskraftig industristruktur och förmåga att leda resurskrävande utveckling av skogliga tjänster”, säger Maria Broman, vice ordförande i Norra.

Stig Högberg, ordförande i Norrskog, konstaterar att de under de senaste åren sett hur de privata skogsägarnas handlingsutrymme minskat:

"Både på virkesmarknaden och på grund av beslutsfattare som vill nyttja enskilda människors skog till annat än skogsbruk. Idag är en enad och stark skogsägarrörelse viktigare än någonsin. Som förening måste vi slå vakt om medlemmarnas intressen", säger han.

Torgny Hardselius, ordförande i Norra, poängterar att som stor skogsägarförening har man bättre förutsättningar att lyckas med viktiga uppdrag. Det gäller exempelvis  att skapa klimatnytta, möta konkurrens och att arbeta för att både kvinnor och män ska ha samma makt över sitt skogägande. 

Beslutet att gå samman togs i augusti. Just nu pågår arbetet med sammanslagningen för fullt.

Nästa steg blir att medlemmarnas representanter, vid var sin extrastämma i början av februari, får ta ställning till hur den nya föreningen ska se ut, enligt pressmeddelandet.

Fakta om nya föreningen:
Yta > halva Sverige- från Sundsvall och uppåt 
Medlemsantal > 28 000 
Virkesfångst > 3 miljoner m3fub 
Omsättning > 4 miljarder kronor
 
Källa: Norra, Norrskog
 
 
 

 

 

 

Publicerad:
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons
 • vietnamesisk tallskog

  Exportländer drabbas hårt

  Kategorier: virkesmarknad
  VÄRLDEN. Tropiska länder tappade mycket av sin export till Europa redan i slutet av 2019.
 • Avsättningarna ökar

  De frivilliga avsättningarna ökade med nästan 45 000 hektar i fjol. Ökningen av formellt skyddad skog var 22 000 hektar.
 • Annons