Norra och Norrskog går samman

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mikael Lundgren.
Två nordliga skogsägarföreningar blir en. Norra och Norrskog har beslutat att gå samman.

Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening, skriver föreningarna  i ett gemensamt pressmeddelande.

Annons
Annons

Tillsammans har de 28 000 medlemmar. Medlemsmarkerna finns i de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen. 

” Norra och Norrskog är två finansiellt starka föreningar. Tillsammans blir vi en enormt kraftfull aktör med en konkurrenskraftig industristruktur och förmåga att leda resurskrävande utveckling av skogliga tjänster”, säger Maria Broman, vice ordförande i Norra.

Stig Högberg, ordförande i Norrskog, konstaterar att de under de senaste åren sett hur de privata skogsägarnas handlingsutrymme minskat:

"Både på virkesmarknaden och på grund av beslutsfattare som vill nyttja enskilda människors skog till annat än skogsbruk. Idag är en enad och stark skogsägarrörelse viktigare än någonsin. Som förening måste vi slå vakt om medlemmarnas intressen", säger han.

Torgny Hardselius, ordförande i Norra, poängterar att som stor skogsägarförening har man bättre förutsättningar att lyckas med viktiga uppdrag. Det gäller exempelvis  att skapa klimatnytta, möta konkurrens och att arbeta för att både kvinnor och män ska ha samma makt över sitt skogägande. 

Beslutet att gå samman togs i augusti. Just nu pågår arbetet med sammanslagningen för fullt.

Nästa steg blir att medlemmarnas representanter, vid var sin extrastämma i början av februari, får ta ställning till hur den nya föreningen ska se ut, enligt pressmeddelandet.

Fakta om nya föreningen:
Yta > halva Sverige- från Sundsvall och uppåt 
Medlemsantal > 28 000 
Virkesfångst > 3 miljoner m3fub 
Omsättning > 4 miljarder kronor
 
Källa: Norra, Norrskog
 
 
 

 

 

 

Publicerad:
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons