Nordiskt skogsstipendium utlyses

16 december 2020 Nu finns ett stipendium att söka för den som vill bidra med kunskap om skogsåterväxt i Norden. 

Nordiskt skogsstipendium utlyses

Det är SNS och Nordgen (se faktaruta nedan) som varje år utlyser ett stipendium för anställda, men också för studenter, inom skogsfrö- och plantproduktion, skoglig återplantering och fortplantning av träd. Ansökningstiden är 15 december till 15 februari.

”Du behöver inte vara student för att söka, anställda går före. Stipendiet är tänkt att användas för kunskapsutbyte och utbildning över nationsgränserna. Du kan få stipendiet för att täcka kostnaderna för en kandidatexamen eller doktorsavhandling, för utrustning, kostnader för laboratorium, att trycka en rapport eller för att delta i konferenser eller arrangera kurser. Du kan få upp till 20 000 norska kronor”, skriver Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande.

 Läs mer här

Om Nordgen. Står för Nordiskt Genresurscenter som är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter. Uppdraget är att bevara och främja ett hållbart nyttjande av de genetiska resurser som växter, husdjur och skog i Norden bär på. Om SNS: Står för Samnordisk skogsforskning och är ett samarbetsorgan som finansieras via Nordiska Ministerrådet. Målsättningen är att främja forskning om skogens olika funktioner i ett hållbart skogsbruk, samt att ge råd till Nordiska Ministerrådet i skogsfrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb