NÄTVERK.

Nordiska skogskvinnor skrev historia

28 oktober 2019 I somras skrevs skogshistoria när de nordiska nätverken för kvinnor i skogsbruket för första gången höll gemensam konferens. Ett åttiotal kvinnor från Sverige, Norge och Island samlades i Jönköping under tre dagar med temat Skogen som intäktskälla.

Nordiska skogskvinnor skrev historia

– Det handlade mycket om affärer, såväl med virke som med produkter och tjänster inom mångbruk, säger Kerstin Dafnäs som är ordförande i nätverket Spillkråkan som var en av arrangörerna av konferensen. 

Intresset för blandskogsbruk är stort bland de kvinnliga nätverksmedlemmarna och det avspeglades i programmet. Mest välbesökt var seminariet om skogsbruk i förändrat klimat.
– Den här konferensen gjorde stor nytta såväl på individ- som organisatorisk nivå. Många deltagare fick idéer till sitt eget skogsbruk. Men även organisationerna såg nya möjligheter till samverkan och påverkansarbete.

På mötet bestämde  sig nätverken för att i större utsträckning samverka, inte minst för att öka kvinnors inflytande i näringen. 
– Att vi måste driva på utvecklingen är tydligt. Inte minst med tanke på att det hittills inte blivit så mycket av de många förslag för ökad jämställdhet som vi i Spill­kråkan och många andra lagt fram till det nationella skogsprogrammet och jämställdhetsstrategin för skogsbrukssektorn från 2011, säger Kerstin Dafnäs.

De arrangerande organisationerna var Kvinner i skogbruket från Norge, Skogskvinnorna i Värmland och Spillkråkan från Sverige samt Konur í skógi från Island. 
Om två år är det dags för nästa konferens, då i Norge på temat mångfald, både i skogen och i branschen som helhet.

SKOGEN 9/2019

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb