Nematoden bryter igenom spärrarna

25 april 2008 Tallvedsnematoden har brutit igenom Portugals försvarszon.

Den obotliga tallvedsnematoden har fått nytt fäste i Portugal. Nematoden angriper tallarna och har lett till särskilda importrestriktioner för träemballage i bland annat Sverige.

Nematoden fick fäste i Portugal år 1999, och sedan dess har landet försökt stoppa spridningen med ekonomiskt stöd av EU. Framför allt har man huggit en 430 km lång korridor för att avgränsa dygt en tiondel av landet där nematoden har brett ut sig.

Men vid en rutinanalys har myndigheterna nu hittat två nya angripna områden i centrala Portugal, meddelar Reuters. De ligger i en landsdel med Portugals största naturliga tallskogar.

EU informerades förra veckan och nu finns en oro för att tallvedsnematoden ska sprida sig naturligt till Spanien. En förklaring till de nya utbrotten kan vara den senaste tidens torka som har försvagat träden.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb