”Nej Sten Nilsson, den konflikten finns inte”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
LRF Skogsägarna och halmgubbarna
DEBATT. Intressant att Sten Nilsson nämner ordet strawman. Den konflikt mellan skogsägare och skogsägarrörelsens ledningar som han beskriver är nämligen påhittad, skriver sju  förtroendevalda från skogsägarföreningar och LRF i en replik.

Det är intressant att Sten Nilsson nämner ordet ”strawman”, halmgubbe, i sin artikel riktad till LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar. Nilssons egen halmgubbe består i att det finns en klyfta mellan svenska skogsägare och LRF Skogsägarnas och skogsägarföreningarnas ledningar. Sedan ägnar han stor kraft åt att beskriva detta. 

Annons
Annons

I själva verket är det en påhittad konflikt. Den finns inte. Vi märker inte av den i våra egna organisationer och vi ser den inte utanför våra egna led. 

Frågan är då vem som talar för de svenska skogsägarna? Vårt svar är att varje enskild skogsägare talar alldeles utmärkt för sig själv. Det går ändå inte att komma ifrån att de skogsägare som anslutit sig till LRF, Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna är en stark röst i samhällsdebatten. Och våra organisationer är demokratiska medlemsorganisationer.

VAD LIGGER BAKOM?

Vi välkomnar en öppen debatt om sakfrågor, men man kan undra vad som ligger bakom det här pågående krypskyttet mot LRF Skogsägarnas och skogsägarföreningarnas ledningar från enskilda personer? Är det meningen att vi ska tro på förenklade och felaktiga analyser om att debatten är polariserad, att hoten mot ägande- och brukanderätten är en myt, att det inte förekommer någon rättsosäkerhet för skogsägare?

Vår utgångspunkt är den enskilda skogsägarens upplevelse. Återigen vill vi bjuda Sten Nilsson att besöka någon av alla de familjer som utan ersättning blir fråntagen rätten att bruka sin skog och fråga om de anser att hoten mot äganderätten och rättslösheten är påhitt. Av den senaste regeringsdeklarationen framgår att äganderätten till skogen ska värnas och stärkas. Det är uppenbarligen fler än vi som ser problemen. Ska Sten Nilsson nu även anklaga statsministern för att sprida myter? 

 

KONSEKVENSER FÖR ENSKILDA

Nyckelbiotopsproblematiken behöver inte rekapituleras i sin helhet här. De flesta är väl insatta i att den nu stoppade nationella inventeringen var olycklig i meningen att enskilda tjänstemän godtyckligt ritade om kartor och förändrade förutsättningarna för stora arealer privatägd skog. Frågan handlar inte om kunskap, utan om konsekvenserna för den enskilde. Vi har under lång tid förmedlat vår syn på hur nyckelbiotopshanteringen kan utformas för att vara acceptabel och rättssäker för den enskilde, nämligen att inordna nyckelbiotoperna i den etablerade svenska modellen för naturvård i skogen. Äntligen har politiken börjat agera.

När det gäller den skogspolitiska debatten, så bedöms den naturligtvis av olika aktörer utifrån deras egen position och agenda. Från skogsägarrörelsens håll anser vi att debatten har förbättrats. Markägarnas perspektiv och äganderättens ställning har tidigare kunnat viftas bort eller tonas ned av akademi, myndigheter och politiker. Men nu äntligen finns våra frågor med på dagordningen. Det kan vi bland annat tacka LRF Skogsägarnas och skogsägarföreningarnas ledningar för.

Sten Nilsson och ett antal andra glada debattörer uppträder i företrädesvis branschpressen som om de hade folket bakom sig i sina problemformuleringar och kritik. Låt oss därför slutligen konstatera att det i varje fall inte är dessa som företräder ett par hundratusen organiserade skogsägare i frågor som gäller egendomsskydd och brukanderätt. 

Lars-Ove Johansson
Ordförande Förvaltningsrådet, Södra skogsägarna

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland

Göran Engström
Ordförande Södra Dalarnas skogsbruksområde, Mellanskog

Maria Jonsson
Ordförande LRF Gävleborg

Maria Grill
Ordförande Strömsunds skogsbruksområde, Norrskog

Gunilla Kjellson
Ordförande LRF Västernorrland

Lars-Ivar Pettersson
Ordförande Piteå-Älvsbyns skogsbruksområde, Norra skogsägarna

 

 

 

 

 

 

Opinion
Publicerad:

"LRF skogsägarna debatterar ovärdigt"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
DEBATT. Nej. Det är inte lätt att vara ödmjuk när man tror sig vara felfri som LRF skogsägarnas ledning. I stället för att svara på min kritik skickar de fram sju förtroendevalda för att kritisera mig personligen, skriver Sten B Nilsson i en slutreplik.
Publicerad:
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Annons
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Fler nöjda med reservatsbildande

  Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
 • Annons
 • Filma ditt skogsjobb

  Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
  En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
 • Tysklands virkesexport accelererar

  Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
 • Annons