Nej, körskadorna blir kvar

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
För en månad sedan ställde vi frågan till våra läsare om de tror att skogsbruket får bukt med körskadorna. En majoritet trodde inte det.

Månaden Fråga Cirkeldiagram 34% positiva, 66% negativa.Får man bukt med körskadorna?
Ja: 34%
Nej: 66%

Annons
Annons

Körskadorna är skogsbrukets gissel. De förgiftar vattnet, retar allmänheten och förstör för markägaren. Men virket måste köras genom skogen om man inte ska ha vägar var trettionde meter. Och tjälen blir allt mer sällsynt. En branschpolicy ska ge oss osårade mossmattor i framtiden. Vad tror du? Lyckas skogsbruket få bukt med körskadorna?

Här är några kommentarer från läsare:

Ja. Vi brukar lösa problemen
"Sjukdomsinsikten" börjar spridas, det finns tekniker för att lösa problemen. Det handlar om terrängmodeller och om maskiner med lågt marktryck. Kostnaderna måste fördelas rättvist.
Hans Högberg
 
Ja. Trots systemfel
Skogsbruket har tagit flera goda initiativ. Om dessa blir verklighet, blir det bättre. Dock vill ingen diskutera systemfelet - att industrin måste ha råvaran imorgon.
Lennart Henrikson
 
Ja. Ställ krav
Ställs bara kravet från Skogsstyrelsen med möjlighet till att döma ut vite så kommer det lösas.
Gustaf
 
Ja. Så slipper vi lagar
Informera alla skogligt aktiva så kommer vi långt. Med ökad förståelse så slipper vi hårdare lagstiftning.
Leif Aronsson Åmål
 
Nej. Minska lasten!
Om man minskar lasten så kanske det kommer att gå.
LUK
 
Nej. Groten används fel
Så länge man får ta ut grot så kommer körskadorna att vara kvar.
RS
 
Nej. Kräver transportband
Man får acceptera verkligheten – eller välja utforsling med transportband.
Leif Rosell
 
Nej. Inte om vi inte är villiga att betalar mer
Inte så länge entreprenörerna pressas så hårt ekonomiskt. Det måste få kosta att göra ett bra jobb.
Håkan Abramsson
 
JA. Debatten sätter press
Samhällsdebatten sätter press, det leder till ökad insyn och granskning av avverkningarna. Skogsägarna kommer i framtiden att värdera den visuella synen efter en avverkning högre, vilket ger konkurrens mellan de inköpande bolagen samt vilka de anlitar. 
Micke, virkesinköpare
 
Ja. Omgivningen kräver

Skogsfolket kommer att få ökad förståelse för omgivningens krav på framtidens miljöprodukt.
Fredrik Eliasson

Ja. Med rätt metod
Stora Enso har satsat på ”Rätt metod” för att minska körskador och öka uttaget av grot i slutavverkningarna. Fältförsök gjorda av SkogForsk visar på betydligt mindre körskador och lägre avverkningskostnader.
Michael Lagerkvist

Nej. Man missar packningen
Markskador är även markpackning som tyvärr ännu är ganska okänd i skogsbruket. Det finns inga markkompakteringsförsök i Sydsverige.
Jonas Torbiörnson

Nej. Ger virkesbrist
För att slippa markskador krävs hårda styrningar – vilket kommer att ge virkesbrist till industrin under vissa perioder. Det kommer även i så fall att öka importvirket, och många småsågar måste då slå igen på grund av råvarubrist.
LMJ

Nej. Rensa dikena
Man måste rensa upp dikena. Börja med det stora diket så små diken kan rinna fritt ut. Blir det inte gjort blir det vattenspänt på större och större yta. Lägg rör under vägarna, gräv dike längs vägarna så blir det genast bättre.
Kjell Andersson flis

Nej. Dålig planering
Så länge planeringen är på samma låga nivå som nu, så lär det inte minska mycket med skadorna. Sen ser det ut som storskogsbruket bara ökar storleken på maskinerna, och i fallet med körskador har ju faktiskt storleken en stor betydelse.
Enteprenörn

Ja. Lösningar finns
Det arbetas engagerat i hela skogsbruket med att utveckla nya rutiner och beslutsstöd. Det ger på sikt en samsyn hos alla aktörer kring markskadeproblemen. Många av lösningarna finns redan och har visat på goda resultat.
Tomas Johannesson

SKOGEN 3/2015
 
Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons