Naturvårdsverket satsar på turism och friluftsliv

7 november 2006

SLU och sex andra lärosäten har fått 5,7 miljoner kronor under tre år. Naturvårdsverkets pengar ska användas till forskning om friluftslivets utövande och mönster, tätortsnära friluftsliv, fysisk planering, friluftsliv och naturvård samt naturbaserad turism står i fokus.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb