Naturvårdsverket köper 100 000 ha produktiv skogsmark

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Staten skall använda skogsmarken för att byta in värdefull mark till naturreservat. Det pågår ett omfattande arbete med att skydda värdefulla skogar, bl a genom naturreservatsbildning. Arbetet är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och uppnå miljömålet för Levande skogar

─Naturvårdsverket köper nu knappt 100 000 ha produktiv skogsmark från Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB). Det här är ett stort bidrag till arbetet med att skydda värdefulla skogar över hela landet, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Annons
Annons

Det Naturvårdsverket nu kan åstadkomma med bytesmarken motsvarar cirka åtta års skogsskydd med anslaget vi har i år. Bytesaffärer kommer att göras med de stora skogsbolagen, kyrkan och vissa allmänningar för att skydda nya skogar. De marker Naturvårdsverket nu tar över ligger främst i Svealand och Norrland, med de största arealerna i Norrbottens och Västerbottens län. Totalt berörs 18 län och markerna ligger fördelade på drygt 60 områden.

I juni 2010 godkände riksdagen ett förslag från regeringen om att få överföra fastigheter från Sveaskog till staten. Det skulle röra sig om högst 100 000 hektar produktiv skogsmark. Tanken med marken var att den skulle kunna användas som utbytesmark – som betalning för annan mark med höga naturvärden. Sveaskog bildade dotterbolagat ESAB för att möjliggöra överflytten av mark till staten.

Under 2011 och 2012 har det pågått ett omfattande arbete med att värdera ESAB:s skogsmarker och tänkbara blivande naturreservatsobjekt hos framförallt de stora skogsbolagen. Genom att Naturvårdsverket nu förvärvar ESAB:s fastigheter kan bytesaffärerna starta.

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons