Naturvårdshänsyn i skogen måste bli bättre

3 maj 2007

För att komma tillrätta med bristerna på generell naturvårdshänsyn i skogsbruket krävs både bättre rådgivning och bättre uppföljning, sa miljöminister Andreas Carlgren i sitt tal den 2 maj på Artdatabankens konferens Natur för alla – en politik nära medborgare och natur

Utredningen Mervärdesskog visar att skogsvårdslagens krav på generell hänsyn brustit på 20-30 procent av avverkad areal. Det bekräftades också av den utredning som Skogsstyrelsen presenterade förra veckan.

Läs ministerns tal »</a

Skogsstyrelsens rapport om hänsyn»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb