Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls
I Ekprojektet studeras hur bland annat svampar koloniserar dödved. Här skapas en eklåga i en skog ägd av Boxholms skogar i Aspenäs i Östergötland. Foto: Frank Götmark
FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.

Effekterna av naturvårds­gallringen behöver studeras mer, men när forsknings­satsningen Ekprojektet fyller 20 år kan man se att stora ekar och ekföryngring liksom biologisk mångfald har svarat positivt. 

Annons
Annons

Redan efter drygt tio år kunde man visa att den bio­lo­gis­ka mångfalden ökat i naturvårdsgallrade område jämfört med de orörda referens­ytorna. Ibland krävs 30 års studier för att utvärdera skogliga försök, men resultaten visar att insatsen på kort sikt gynnat både stora ekar, hägnad ekföryngring och ­fl­era organismgrupper.

Frank GötmarkFrank GötmarkDet började 1999 när Frank Götmark, professor vid Göteborgs universitet, fick ett sexårigt forskningsbidrag för att studera biobränsle och naturvård. Han insåg att forskningen kunde bli långsiktig och startade Ekprojektet.
– Naturvården har en svag forskningsbas vad gäller skötsel. Vi behöver ta reda på hur man bäst sköter naturreservat, värdefulla skogar med nyckelbiotoper och frivilliga avsättningar, säger han. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 9/2019, tema "Natur- och viltvård". 
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Skogsägare nöjda med markberedning

  Kategorier: Markberedning, Skogforsk
  Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.
 • Anna Schönström

  ”Norra skog missar en chans”

  JÄMSTÄLLDHET. Omstruktureringar ger chans till förnyelse, inte minst när det gäller jämställdhet. Den chansen har de samgående skogsägarföreningarna i norr missat, anser Anna Schönström på Nyks.
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons