Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls
I Ekprojektet studeras hur bland annat svampar koloniserar dödved. Här skapas en eklåga i en skog ägd av Boxholms skogar i Aspenäs i Östergötland. Foto: Frank Götmark
FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.

Effekterna av naturvårds­gallringen behöver studeras mer, men när forsknings­satsningen Ekprojektet fyller 20 år kan man se att stora ekar och ekföryngring liksom biologisk mångfald har svarat positivt. 

Annons
Annons

Redan efter drygt tio år kunde man visa att den bio­lo­gis­ka mångfalden ökat i naturvårdsgallrade område jämfört med de orörda referens­ytorna. Ibland krävs 30 års studier för att utvärdera skogliga försök, men resultaten visar att insatsen på kort sikt gynnat både stora ekar, hägnad ekföryngring och ­fl­era organismgrupper.

Frank GötmarkFrank GötmarkDet började 1999 när Frank Götmark, professor vid Göteborgs universitet, fick ett sexårigt forskningsbidrag för att studera biobränsle och naturvård. Han insåg att forskningen kunde bli långsiktig och startade Ekprojektet.
– Naturvården har en svag forskningsbas vad gäller skötsel. Vi behöver ta reda på hur man bäst sköter naturreservat, värdefulla skogar med nyckelbiotoper och frivilliga avsättningar, säger han. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 9/2019, tema "Natur- och viltvård". 
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • ”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

  Kategorier: Herman Sundqvist, Altinget
  Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.
 • Annons
 • Mångmiljonsatsning på förädlade plantor

  En skogsägarförening och flera skogsbolag  är med och satsar 50 miljoner kronor på en pilotanläggning för storskalig produktion av förädlade plantor.
 • Skogsbad

  Britter vill skogsbada

  HÄLSA. I Storbritannien höjs röster för införande av fritidsaktiviteter på recept (social prescribing) mot till exempel stress och depression.
 • Annons
 • Mindre skogsareal brann i EU-länderna

  Kategorier: skogsbränder 2018
  Sverige drabbades hårt men totalt sett brann mindre skogsmark i EU-länderna förra året, visar en rapport från EU-kommissionen.
 • Betesskador på fortsatt hög nivå

  Kategorier: Äbin, viltbetesskador
  Betesskadorna i de svenska skogarna är i princip lika illa som tidigare år. Ungefär varannan ungtall har skadats av älg eller annat hjortdjur.
 • Annons