FORSKNING.

Naturvård med ekonomitänk

17 maj 2019 Om man kan skydda skog som är dyr att avverka kan man gynna både ekonomiska och biologiska värden och även undvika konflikter. Forskare vill utveckla en metod att identifiera lämpliga områden.

Naturvård med ekonomitänk

Forskaren Dennis Jonason har undersökt hur man kan gå till väga för att identifiera skog som lämpar sig bättre för naturvård än annan. Studierna har ägt rum på Boxholms skogars marker i Östergötland.
– Vi kunde se att vissa bestånd är dyrare att avverka. På svåra marker kan kostnaden för avverkningen bli större än vinsten. I stället kan man sätta av marken till naturvård, säger Dennis Jonason.

På så sätt skulle naturvården också kunna blir mer acceptabel, tror han, genom att man studerar var ekologiska värden sammanfaller med företagsekonomiska kostnader.
– Metoden skulle kunna leda till att skogsägare sätter av betydligt mer skog än tidigare eftersom det inte skulle med­föra större kostnader, säger han.

Läs hela artikeln i SKOGEN 4/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb