Naturskyddsföreningen tar avstånd från skogsrapport

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturskyddsföreningen kritiserar den nya rapporten om hur skogens tillväxt ska öka. Organisationen var en av Skogsstyrelsens samarbetspartner under det förberedande arbetet.

I två år har Skogsstyrelsen, skogssektorn och Naturskyddsföreningen samverkat för att få till konkreta förslag på hur tillväxten i skogen ska öka. Det resulterade i rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”  som presenterades i veckan.  

Annons
Annons

Naturskyddsföreningen ville dock reservera sig mot rapporten genom en särskild bilaga.

Deras representant i samarbetet, Malin Sahlin, förklarar för Altinget att det visserligen finns en del intressanta förslag som det går att bygga vidare på. Men att rapporten är en påminnelse om att regering och riksdag behöver se över skogspolitiken. 

Kritiken gäller framför allt att begreppen ”hållbart skogsbruk” och ” skog med höga naturvärden" inte definieras i rapporten. Malin Sahlin har velat knyta ett vetenskapligt råd till samarbetet för att få hjälp med definitionen, vilket aldrig gjordes.

Naturskyddsföreningen delar inte heller rapportens uppfattning att klövviltstammen är det största hindret för ökad skogsproduktion.

Att rapporten tar ställning för att det behövs en drastiskt minskning av älgstammen har dessutom fått Svenska jägareförbundet att rasa. De menar att Skogsstyrelsen på detta sätt döljer sina egna misslyckanden.

Men Erik Normark på Skogsstyrelsen, en av författarna bakom rapporten, står på sig. Klövviltstammen måste minskas rejält annars är många av de andra åtgärderna för ökad produktion närmast meningslösa, säger han till Altinget.

Publicerad:
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons