Naturskyddsföreningen tar avstånd från skogsrapport

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturskyddsföreningen kritiserar den nya rapporten om hur skogens tillväxt ska öka. Organisationen var en av Skogsstyrelsens samarbetspartner under det förberedande arbetet.

I två år har Skogsstyrelsen, skogssektorn och Naturskyddsföreningen samverkat för att få till konkreta förslag på hur tillväxten i skogen ska öka. Det resulterade i rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”  som presenterades i veckan.  

Annons
Annons

Naturskyddsföreningen ville dock reservera sig mot rapporten genom en särskild bilaga.

Deras representant i samarbetet, Malin Sahlin, förklarar för Altinget att det visserligen finns en del intressanta förslag som det går att bygga vidare på. Men att rapporten är en påminnelse om att regering och riksdag behöver se över skogspolitiken. 

Kritiken gäller framför allt att begreppen ”hållbart skogsbruk” och ” skog med höga naturvärden" inte definieras i rapporten. Malin Sahlin har velat knyta ett vetenskapligt råd till samarbetet för att få hjälp med definitionen, vilket aldrig gjordes.

Naturskyddsföreningen delar inte heller rapportens uppfattning att klövviltstammen är det största hindret för ökad skogsproduktion.

Att rapporten tar ställning för att det behövs en drastiskt minskning av älgstammen har dessutom fått Svenska jägareförbundet att rasa. De menar att Skogsstyrelsen på detta sätt döljer sina egna misslyckanden.

Men Erik Normark på Skogsstyrelsen, en av författarna bakom rapporten, står på sig. Klövviltstammen måste minskas rejält annars är många av de andra åtgärderna för ökad produktion närmast meningslösa, säger han till Altinget.

Publicerad:
 • Värmekarta

  Naturvård med ekonomitänk

  FORSKNING. Om man kan skydda skog som är dyr att avverka kan man gynna både ekonomiska och biologiska värden och även undvika konflikter. Forskare vill utveckla en metod att identifiera lämpliga områden.
 • Annons
 • Timmerbil vid mätstation

  Nu kan mer rötved bli massaved

  SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.
 • Ulf Rydja

  Klimatguide ger framtidsfrågor en skjuts

  Hur ska man tänka om klimatet och den egna skogen? En tankeväckande möjlighet att få några svar finns med Skogsstyrelsens klimatguide på nätet. SKOGEN testar.
 • Annons
 • Hjälp forskare att rädda asken

  ”Hjälp oss att rädda den utrotningshotade asken”. Nu ber forskare om allmänhetens hjälp att hitta friska träd som behövs för att få fram en ny, frisk askpopulation.
 • Ökad försäljning av limträ

  Limträ tar andelar i byggbranschen trots minskat bostadsbyggande.
 • Annons