Naturskyddsföreningen tar avstånd från skogsrapport

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturskyddsföreningen kritiserar den nya rapporten om hur skogens tillväxt ska öka. Organisationen var en av Skogsstyrelsens samarbetspartner under det förberedande arbetet.

I två år har Skogsstyrelsen, skogssektorn och Naturskyddsföreningen samverkat för att få till konkreta förslag på hur tillväxten i skogen ska öka. Det resulterade i rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”  som presenterades i veckan.  

Annons
Annons

Naturskyddsföreningen ville dock reservera sig mot rapporten genom en särskild bilaga.

Deras representant i samarbetet, Malin Sahlin, förklarar för Altinget att det visserligen finns en del intressanta förslag som det går att bygga vidare på. Men att rapporten är en påminnelse om att regering och riksdag behöver se över skogspolitiken. 

Kritiken gäller framför allt att begreppen ”hållbart skogsbruk” och ” skog med höga naturvärden" inte definieras i rapporten. Malin Sahlin har velat knyta ett vetenskapligt råd till samarbetet för att få hjälp med definitionen, vilket aldrig gjordes.

Naturskyddsföreningen delar inte heller rapportens uppfattning att klövviltstammen är det största hindret för ökad skogsproduktion.

Att rapporten tar ställning för att det behövs en drastiskt minskning av älgstammen har dessutom fått Svenska jägareförbundet att rasa. De menar att Skogsstyrelsen på detta sätt döljer sina egna misslyckanden.

Men Erik Normark på Skogsstyrelsen, en av författarna bakom rapporten, står på sig. Klövviltstammen måste minskas rejält annars är många av de andra åtgärderna för ökad produktion närmast meningslösa, säger han till Altinget.

Publicerad:
 • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

  Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
 • Annons
 • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

  Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
 • Inger Sandström

  Inger vet hur kultur ska vårdas

  SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
 • Annons
 • 11 000 skador efter Alfrida

  Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
 • Rådig timmerbilsförare räddade tvååring

  När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Nu prisas föraren för sin insats.
 • Annons