Inför EU-valet

Naturskyddsföreningen i EU: ”Vill ge en annan bild”

10 maj Så jobbar & lobbar svenskarna i Bryssels korridoren del 2 av 3: SKOGEN har pratat påverkansarbete med tre stora intresseorganisationer med skog på programmet. I dag: Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen i EU: ”Vill ge en annan bild”
Beatrice Rindevall och Naturskyddsföreningen vill se mer ambitiösa och kraftfulla lagstiftningar. Mycket har blivit urvattnat, säger hon. Foto: Björn Nordqvist

Låst artikel för våra prenumeranter

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa hela artikeln?

Föreningen Skogen

Då behöver du bli prenumerant på Tidningen Skogen, en helt oberoende tidning för ett lönsamt skogsbruk och god naturvård.Skoglig läsning under hela året där du får nörda ner dig i skogsskötsel, virkesmarknad och teknik.Du har även valmöjligheten att bli medlem i Föreningen Skogen för att ta del av ännu mer kunskap genom exkursioner och digitala skogsfrukostar.

  • Tillgång till artiklar på skogen.se
  • Tidningen Skogen hem till brevlådan (11 nr)
  • E-tidning
  • Mediaarkiv
Se prenumererationserbjudanden här Köp prenumeration här

Redan prenumerant?

Prenumererar du redan på Tidningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

EU:s politiska förslag mognar oftast fram under åratal av stötande och ­blötande med berörda intressenter. Det gäller att göra sin röst hörd bland makthavarna, men också arbeta för att skapa brett stöd hos andra aktörer. Här berättar tre starka svenska påtryckare om hur de arbetar och hur de ser på aktuella skogspolitiska initiativ inom EU.

I dag har turen kommit till Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall.

Naturskyddsföreningen vill framföra och beskriva en annan bild av det svenska skogsbruket för europeiska beslutsfattare, berättar Beatrice Rindevall, en bild som skiljer sig från den som främst skogsindustrierna gärna framför.

– Vi framför att Sverige har stora klimat- och miljömässiga utmaningar och problem med sättet som vi brukar vår skog på och att det krävs ett stopp på avverkningar av naturskogar samt en omställning även inom skogsbruket för att möta internationella krav om klimat och biologisk mångfald, säger hon.

I skogsfrågor samarbetar föreningen med olika miljöorganisationer inom EU, framför allt European Environmental Bureau (EEB) och Fern, en organisation som följer och övervakar EU:s skogspolitik.

– Vi försöker göra vår röst hörd med alla de verktyg vi har. Genom bilaterala möten med beslutsfattare, vi har arrangerat seminarier och rundabordssamtal i Bryssel på temat skog, samarbetar med den europeiska miljörörelsen och engagerar våra medlemmar och intresserade genom våra externa kanaler.

Det finns flera förslag från kommissio­nen som Naturskyddsföreningen anser är viktiga att driva igenom.

– För att stärka den skogliga kolsänkan har LULUCF varit en viktig lagstiftning. Avskogningslagen och förordningen av restaurering av natur har varit viktiga lagstiftningar för att minska skogsskövling och skogsförstörelse och stärka den biologiska mångfalden.

– Nu ligger ett förslag från EU-kommissionen om skogsövervakning som vi anser kommer bli ett avgörande verktyg för att bevaka klimat- och miljöutvecklingen för EU:s skogar, samt säkerställa att vi lever upp till EU:s rättsakter på området.

– Vi tycker också det är väldigt viktigt att skogssektorn får tydliga och miljö­mässigt hållbara kriterier snarast inom ramen för EU:s taxonomi.

Däremot finns ingen särskild lagstiftning på det skogliga områden som Naturskyddsföreningen har velat stoppa, enligt Beatrice Rindevall.

– Däremot har många andra aktörer velat stoppa viktig klimat- och miljö­lagstiftning på det skogliga området, ­vilket har gjort att en majoritet av lagstiftningarna har blivit kraftigt urvattnade.

– Vi hade gärna sett mycket mer ambitiösa och kraftfulla lagstiftningar som på allvar hanterar klimat- och naturkrisen och som lever upp till EU:s skogsstrategi och strategi för biologisk mångfald.

Vilken av era frågor tycker ni är ­vik­tigast att få gehör för hos besluts­fattarna i EU?

– Det viktigaste är att få gehör för grundpremissen att vi har stora utmaningar och problem i sättet som vi brukar våra skogar på i Sverige – och EU – i dag, säger Beatrice Rindevall.

För Naturskyddsföreningen är det också viktigt att skogen inte exkluderas från europeisk klimat- och miljölagstiftning.

– Även om skogen är en nationell kompetens är skogen helt central för att lyckas nå internationella och europeiska klimat- och miljökrav och målsättningar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb