Naturskydd upprör

17 augusti 2007

Debattartikel i Norrtälje tidning:

Skogsstyrelsen har gjort en Fördjupad Utvärdering och kommit fram till att ytterligare 350000 hektar bör ges formellt och ytterligare 50000 frivilligt skydd. Det är nästan en fördubbling av arealen formellt avsatt skogsmark, men utredningen tiger om väsentliga problem, trots att de är väl kända.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb