Naturnära jobb kan avslutas – igen

27 oktober 2021 Arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb har finansiering fram till slutet av 2022. Besked om fortsatta anslag saknas och Skogsstyrelsen planerar nu för en neddragning.

Naturnära jobb kan avslutas – igen

Det är 50 tjänster som berörs, närmare 40 arbetsledare och ett tiotal studie- och yrkesvägledare.

– Det här är jättetråkigt, men eftersom vi inte har några besked om fortsatt finansiering måste vi planera för nedstängning. Flera berörda har ett års uppsägningstid, säger Fredrik Silfwerbrand, chef för arbetsmarknadsuppdrag hos Skogsstyrelsen.

I första hand ses nu möjligheten till omplaceringar över. I län där fem eller fler medarbetare är övertaliga måste man varsla arbetsförmedlingen. Arton medarbetare i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland har varslats.

Naturnära jobb är ett regeringsuppdrag med rötter så långt tillbaka som till 1950-talet. Det är dock inte första gången som det är i gungning. Senast var i december 2018 då riksdagen röstade igenom M och KD:s budget vars minskade anslag till Skogsstyrelsen satte stopp för jobbsatsningen. Men 2020 drog verksamheten igång igen.

Fredrik Silfwerbrand medger att en mer förutsägbar finansiering vore att föredra.

– Det är klart att vi helst skulle vilja att de här anslagen permanentades. Men de politiska viljorna ser så olika ut.

Han säger att många myndigheter över landet är positiva till jobbsatsningen.

– Den har ett stort värde. Deltagarna får arbetsreferenser och många gånger bättre hälsa.  Dessutom skapas en resurs för en del av arbetsmarknaden som har behov av arbetskraft, säger han.

Om Naturnära jobb: erbjuder enkla arbetsuppgifter som till exempel skötsel eller nyanläggning av vandringsleder och friluftsområden. Dessutom utbildas deltagarna som förberedelse inför jobb inom främst de gröna näringarna. Målgruppen är nyanlända och långtidsarbetslösa.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb