Naturen räcker inte till

27 oktober 2006 Den nyligen utkomna Living Planet Report 2006 avslöjar att dagens konsumtion ligger 25 % över jordens kapacitet. Om utvecklingen håller i sig kommer det år 2050 att behövas två jordklot till att försörja människorna.

WWF har tagit fram något som man i rapporten kallar ekologiska fotavtryck, ett mått på hur mycket mark varje människa behöver. Dessa har tredubblats under de senaste åren. Sverige kommer åtta med 6,1 hektar per person. Det är det högsta värdet i Europa, där genomsnittet ligger på 4,8 hektar. Men våra nordiska grannar ligger inte långt efter oss.

Däremot visar rapporten, att Sverige har en bra biokapacitet, förmågan att skapa förnyelsebara resurser. Här ligger Danmark däremot mycket sämre till.
Rapporten har även undersökt jordens ekosystem. Populationen hos arterna har gått ner med 30 %. I Sverige är grönfläckig padda, fjällräv och kornsparv värst drabbade. Björnar däremot ser det bättre ut för. Det värst drabbade ekosystemet är Mangroveskogarna i Sydamerika.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb