Nätkommentarer

16 augusti 2012 Bengt Eks ledare om hatet mot skogsbrukarna har lett till en del kommentarer från läsare. Och måste man inte har störtbåge på äldre traktorer? SKOGEN svarar.

När ska vi börja, Bengt Ek?
Apropå ledaren i nr 5 ”Om hatet mot skogsbrukarna”: Sverige har undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald samt avtalet från Nagoya 2010 om att skydda 17 procent av alla landets naturtyper. Vi har dessutom att rätta oss efter EU:s habitat och fågeldirektiv. Ingenting av detta lever vi ännu upp till och det är detta det handlar om. När tycker du att vi ska börja, Bengt Ek? 
TT

Svar: Nog trodde jag att vi redan hade börjat skydda naturtyper. Och arbetet pågår, det finns mycket kvar att göra.
Så en liten anmärkning vad gäller sifferkriget: Miljöorganisationer antyder ibland att Nagoya kräver att 17 procent skyddas på nationell nivå, men de påstår det inte, eftersom det gäller på global nivå.                           
Bengt Ek
Läs ledaren

Man måste väl ha störtbåge?
Tack för en trevlig och bra artikel om hur bra begagnad traktor man får till olika pris! De flesta artiklar är förresten läsvärda. Nu blev jag bara förskräckt av att se bilden av den gamla traktorn utan störtbåge. Jag har för mig att störtbåge är obligatoriskt när man  är yrkesverksam, även i den egna skogen.
Hans Lillpers

Svar: Jovisst, störtbåge skulle enligt lag monteras på alla traktorer som såldes nya  efter den första juli 1959. Men om traktorn är typgodkänd före det datumet gäller inte bestämmelsen för den som själv brukar den traktor man äger. Används en sådan traktor däremot av en anställd gäller kravet om störtbåge. Eventuell yrkesverksamhet i skogsbruk har inget med saken att göra.
För några år sedan uppgav Trafikverket att det finns fler än 15 000 äldre registrerade traktorer i Sverige som är godkända utan störtbåge. Till den här summan kan kanske läggas minst lika många äldre traktorer som under åren ”ramlat ur” registret, men som ändå brukas.        
Per Ericsson
Läs om begagnad traktor på Tips&Råd (för medlemmar)

SKOGEN 6-7/12

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb