Nästa borre som hotar torkstressade granar

3 april Angreppen av granbarkborre gick förra året ner efter flera år i rad av kraftig ökning. Nu kommer varningar för nästa gynnare; den dubbelögade bastborren.

Nästa borre som hotar torkstressade granar
Foto: Gunnar Isacsson

I 20 procent av den granskog som dödats av granbarkborre finns även angrepp av den dubbelögade bastborren. Det framkommer i Skogsstyrelsens årliga skogsskaderapport. Precis som granbarkborren förökar den sig under granens bark vilket skadar och dödar trädet.

Enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen är det första gången som inventeringar av granbarkborrens angrepp på granar i södra och mellersta Sverige även har tittat på hur omfattande angreppen är av bastborre.

Det visade sig att 20 procent av den volym granskog som dödats och som inventerades hade angripits av enbart dubbelögad bastborre eller tillsammans med granbarkborre. Totalt handlar det om en halv miljon kubikmeter skog som drabbats av bastborren.

– Det här visar att de torra och varma sommarperioderna som inleddes med torkan 2018 gynnar fler skadeinsekter än granbarkborren. Det förstärker behovet av att skogsägaren sätter gran på mark där den trivs bäst för att göra den så vital och motståndskraftig som möjligt för skadeinsekter, säger Lennart Svensson, nationell skogskadesamordnare på Skogsstyrelsen i pressmeddelandet.

Den bästa åtgärden för att förebygga skador av dubbelögad bastborre är att undvika plantera gran på torr mark. Till skillnad från granbarkborren kan antalet dubbelögade bastborrar minskas kraftigt genom att avverka angripna träd på vintern om man får med sig barken ur skogen, eftersom insekten övervintrar som larver i värdträdet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb