När kompisen blir chef

5 december 2017 När man blir arbetsgivare åt sina kam­rater eller kanske brorsan gäller det att hålla i sär de olika rollerna.

Insikter om nyckeltal och produktivitet kan du få hur mycket som helst från alla bransch­orga­­nisationer, men hur blir man en bra chef med ett gott gäng att basa över? 
– Är du en duktig och framgångsrik entreprenör har du troligen med dig båda delarna. Det finns ingen motsättning mellan produktivitet och ett fint gäng som jobbar och har det bra ihop, säger Ann-Soffie Perrin, förhandlare på arbetsgivarorganisationen SLA. 

Ann-Soffie PerrinAnn-Soffie PerrinMen det är inte okomplicerat att bli chef över släktingar, vänner, bekanta och jämn­åriga. Ett sätt att hantera det kan vara att se det som två roller, tipsar hon: Å ena sidan är man god vän och släkting, å andra ledare.
– Ofta börjar företaget i liten skala och man har personalmöten i köket, men det finns en gräns där man bör skilja mellan det privata och det professionella. Då kan man även skilja rent fysiskt på rollerna och exempelvis ha möten i någon annan lokal. Det gäller också att de anställda accepterar de två rollerna. Eftersom människan är en spännande varelse är det inte helt enkelt.
Kommunikation är viktigt, säger hon.
– Var inte rädd att tala med varandra. ­Värdera högt vikten av att lyssna till med­arbetarna. Det bör vara en rutin att samtala, inte bara när något är fel och inte för sällan. Fråga de anställda vad de anser, vad som är bra och hur saker kan förbättras.

Som företagsledare är man intresserad av den ekonomiska verkligheten, men det är inte nödvändigtvis alla andra. 
– Även här tror jag på kommunikation. Berätta om hur företaget fungerar, vad olika saker kostar, vad ett lyckat objekt kan vara. Förutsätt inte att alla anställda förstår detta från början. Många anställda går till jobbet och gör ett bra jobb men ser inte alltid kopplingen till vad de själva kan påverka, säger Ann-Soffie Perrin. 
–Berätta och dela med dig. Det gäller att finna glädje i att det faktiskt inte bara är maskiner man leder utan även män­niskor.

SKOGEN 11/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb