Några enkla handgrepp tar bort stolens värsta brister

19 augusti 2014 Bättre ergonomi i förarhytten blir ett allt viktigare försäljningsargument hos maskintillverkarna. Vem vill inte ha avvibrering, nivellering och hyttdämpning? Men förarstolen behöver ändå bli bättre, anser erfarna maskinförare.

Några enkla handgrepp tar bort stolens värsta brister

Att förarmiljön i skogsmaskiner ger kroppsskador hos maskinförarna är ett välkänt problem sedan många år. Skogsmaskinstillverkarna arbetar aktivt med förbättringar men ändå tycker många maskinförare att det fortfarande finns brister i hyttergonomin. Särskilt ett område har maskintillverkarna försummat – förarstolen med kringutrustning. Åke Eliasson är maskinförare med lång erfarenhet.

– Stolarna måste bli bättre. Förarstolen är ju själva arbetsplatsen. Som maskinförare tillbringar man mer tid i den än på något annat ställe, möjligtvis sängen undantagen.

För att förbättra ergonomin har Åke och hans kollega själva modifierat stolen i sin skördare. Till exempel har de förändrat distanserna i stolskonstruktionens bakkant, så att de inte bara ger ökad luftkapacitet i fjädringen, utan även något mer lutning framåt. Den enkla åtgärden minskar risken för att underbenen domnar vid långa arbetspass. De har även ändrat armstödens infästningar och paletterna.

– Jag undviker besvär i armar och axlar genom armstöd som går att sänka och luta mer än standard – och de går att ställa in även i längsled. Spakpanelerna är dessutom ergonomiskt utformade.

Det som kunderna kräver är det som blir verklighet i slutändan, konstaterar Åke Eliasson.

– Vissa tillverkare erbjuder så kallade skogsstolar med högre ergonomisk klass. Men bara som tillval! När det handlar om ergonomi och människors hälsa borde den bästa produkten självklart vara standard.


Distanser i stolskonstruktionens bakkant. Enkel åtgärd som bland annat ger annan lutning på sitsen. Minskar risken för att    underbenen domnar vid långa arbetspass. 


​Ratten i nedersta läget. Justeringsmöjlig-heterna räcker inte för bra stolsergonomi, anser Åke Eliasson.


Kupolmuttrarna visar hur armstödens infästningar sänkts mer än standard. Ger förarstolen bättre ergonomi.

 

SKOGEN 6-7/2014

Läs SKOGEN på papper eller digitalt
Läs hela artikeln och SKOGENs rundringning till maskintillverkarna i det senaste numret av SKOGEN.
Prenumerera på tidningen SKOGEN. Tips och inspiration inom skogsskötsel, virkesmarknad och teknik. 11 nr 567 kr. 50 kr rabatt för medlemmar i Föreningen Skogen.
Skogen på nätet. Gratis för medlemmar i Föreningen Skogen här.
Sök i gamla nummer av tidningen. Fritextsök. Gratis för medlemmar i Föreningen Skogen här.
För läsplatta: Köp SKOGEN nummer 6-14 för läsplatta på Qiozk.

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Fredrik i en ny roll på Biometria
SkogsJobb