Mystiska tallskador utreds

17 januari 2018 Tallplantor med flera toppskott och ett busklikt utseende har de senaste åren skapat oro och spekulationer. Nu ska Skogforsk och andra experter reda ut vad som egentligen har hänt.

Mystiska tallskador utreds

Rapporter om skador kommer främst från östra Götaland.

– Det finns många olika idéer om vad skadorna kan bero på. Klimat, genetik, plantodling, insekter eller svampar? Många spekulerar, men ingen vet med säkerhet vad som har hänt. Det ska vi försöka reda på, säger projektledaren Karl-Anders Högberg som är forskare på Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Skadade tallar saknar ett tydligt toppskott. Istället strävar flera jämnstora skott uppåt, vilket ger dem ett busklikt utseende. Man kan också se tallar med onormalt många knoppar på toppskottet.

Södra och Sveaskog har i samråd med Skogsstyrelsen tagit initiativ till utredningen som leds av Skogforsk. I projektet kommer forskarna att samla in data för att få veta mer om problemets omfattning, geografiska utbredning i Sverige och hur skadorna varierar inom enskilda objekt.

– Det finns en utbredd oro om att skadorna ska påverka den fortsatta beståndsutvecklingen och att problemen kan dyka upp i fler föryngringar, säger Göran Örlander, Södra. 

– Utredningen startar omgående. Vi kommer att knyta till oss specialister och vår ambition är att ge svar så snart som möjligt. Men med tanke på frågans komplexitet kommer vi sannolikt att arbeta med frågan under hela 2018, säger Karl-Anders Högberg.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb