"Mycket har hänt sedan nyckelbiotopen föddes"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Det protesteras hej vilt mot att nyckelbiotopsregistreringen i nordvästra Sverige pausas. Att beslutet grundar sig på en saklig nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper från hösten 2016 nämns inte med ett ord, skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen, i sin blogg.

Inte heller nämns att den rikstäckande nyckelbiotopsinventeringen upphörde för drygt tio år sen. Nu jobbar Skogsstyrelsen objektsvis i samband med avverkningsanmälan.

Annons
Annons

Bakgrunden är att nyckelbiotoper är mycket vanligare i nordvästra Sverige  än man trodde när begreppet föddes för 25 år sedan.

När FSC och PEFC tog in i sina kriterier att nyckelbiotoper inte ska avverkas på certifierade fastigheter trodde man att vi skulle landa på en procent nyckelbiotoper. Föga anade man då vilket ris man band åt skogsägarnas rygg. Ambitiösa skogsägare vill förstås vara certifierade och då är nyckelbiotop lika med avverkningsstopp. Effekten blir densamma för icke certifierade skogsägare eftersom inga virkesköpare köper virke från nyckelbiotoper.

Men skogsägaren får som bekant ingen ersättning eftersom nyckelbiotop inte är någon formell skyddsform.

Läs Marianne Erikssons blogg

Opinion
Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons