Multiskador ska kartläggas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen lägger 3,5 miljoner kronor på att kartlägga de omfattande skadorna på ungskog i Norrland.  

Enligt Skogsstyrelsens statistik blir ungskogens sämre ju längre norrut man kommer. Vanligaste skadegörare är svampar, som till exempel törskate, gremmeniella och snöskytte samt betesskador av älg och annat klövvilt. Allra mest utsatt för multiskador är ung tallskog. 

Annons
Annons

Omfattningen är dock okänd och därför ser man behov av en kartläggning.
 – Har vi den kunskapen kan vi lättare rikta våra insatser för att bromsa utvecklingen och nå ut med information till drabbade skogsägare om hur skadorna bör hanteras, säger Frida Carlstedt, inventeringsledare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. 
Tidigare inventeringar av törskateangrepp som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört har visat på stora arealer skadad ung tall, främst i Norrbotten. Även skogsbolag i norra och mellersta Norrland har uppmärksammat omfattande skador av vilt och svampangrepp.
För  att bromsa skadeutvecklingen har Skogsstyrelsen nyligen lanserat en digital utbildning där skogsägare kan lära sig känna igen skadesvampar och få kunskap om hur skadade bestånd kan skötas.
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons