Möte om bättre balans mellan skog och klövvilt

23 mars 2016 Den 30 mars bjuder Skogsstyrelsen in till ett seminarium i Stockholm. De vill ta initiativ till en ökad samverkan för en hållbar utveckling av balansen mellan skogen och dess hjortdjur.


Möte om bättre balans mellan skog och klövvilt

I flera områden i Mellansverige är betesskadorna på yngre skogar stora. En allvarlig konsekvens av stora betesskador är att det sätts gran på mark som är lämpad för tall, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Detta minskar risken för betesskador men ger andra problem såsom sämre lönsamhet för skogsbruket, mindre foder för hjortdjuren, minskad möjlighet till klimatanpassning av skogen, ökad risk för skadeinsektsangrepp och stormfälld skog. I andra områden ligger skadorna på mer acceptabla nivåer, bland annat tack vare en bättre balans mellan skog och klövvilt.

Genom seminariet vill Skogsstyrelsen bygga en arena för diskussioner om möjliga vägar framåt för att nå en viltförvaltning som balanserar mellan olika intressen. Dagen bjuder på en rad korta föredrag från organisationer och företag engagerade i viltförvaltningen.

Medverkar gör representanter från Svenska Jägareförbundet, Holmen, Jägarnas Riksförbund, Mellanskog och Skogsstyrelsen.

Ur programmet

  •  Skogstillståndet i Mellansverige – hur ser det ut och vilka effekter uppstår?
  • Erfarenheter och lärdomar från projektet Mera Tall i södra Sverige – vilka förutsättningar finns för nya projekt i Mellansverige?
  • Möjligheter inom landsbygdsprogrammet till kompetensutveckling och samarbete kring viltförvaltning.
  • Tallen, jakten och jägarna – hur skapar vi en balans för alla?
  • Faktorer för hållbar utveckling av skog och hjortdjur.
  • Hur går vi vidare?
  •  
  • Tid: onsdag 30 mars kl.9.30–15.00
. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb