Mossan ska fånga föroreningar

5 oktober 2007

Nu sätter tyskarna in mossa för att bekämpa avgaserna utmed Autobahn. En kvadratmeter mossa innehåller fem miljoner små blad. Den stora ytan fångar upp många kemikalier och mikropartiklar. Somliga slukas till och med av mossan.

Mossa testas nu på en motorvägssträcka i närheten av Bonn. Man räknar med att köpa färdiga mossmattor som odlats för att läggas på tak till kulturhus.

I laboratoriemiljö har en kvadratmeter mossa fångat upp 14 gram bly och bariumdamm på några timmar. Utmed en starkt trafikerad motorväg singlar 14 gram mikropartiklar ner per kvadratmeter varje år.
BE

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb